Analyse naoorlogs vondelingendebat: op weg naar Duits model

Analyse naoorlogs vondelingendebat: Nederlandse vondelingensituatie verschuift naar Duits gedogen

Het naoorlogse politieke en publieke debat over vondelingen concentreert zich op het al dan niet aanbieden van speciale voorzieningen voor kinderen (zoals een vondelingenluik) en moeders (zoals anonieme bevalling). Het artikel 'Vondelingen in Nederland - Actoren en factoren in het naoorlogse debat' in het deze maand verschenen wetenschappelijk journal Mens en Maatschappij verkent drie onderzoeksvragen om inzicht te geven in de huidige posities binnen Nederland. Op de eerste plaats welke actoren en factoren vorm gaven aan het vondelingendebat. Op de tweede plaats hoe publieke, politieke en andere actoren zich verhielden en verhouden tot deze factoren en elkaar. En ten derde hoe deze posities en mogelijke positieveranderingen kunnen worden verklaard.

RESULTATEN
De resultaten laten zien dat het aantal actoren door de tijd heen is toegenomen. In eerste instantie zijn vier sleutelfactoren geïdentificeerd die bepaalde periodes en posities markeren. Dit zijn de risico's voor kinderen en moeders (vanaf 1967), het belang van afstammingsinformatie (1984), de installatie van vondelingenluiken in buurlanden (1999) en de introductie van vondelingenkamers (2011). Verdere analyse wees uit dat abortuswetgeving eveneens een cruciale, vijfde factor was in de begindagen van het debat (1967-1984). Op basis van deze ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat de Nederlandse situatie sterk zal gaan lijken op het Duitse model: wettelijk niet toestaan, in praktijk wel gedogen.

Download het artikel via http://www.nidaa.nl/images/tiggelen-mem-2016.pdf

OVER HET NIDAA
Het Nederlandse Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) is het onafhankelijke, niet-politieke en niet-religieuze kenniscentrum over de vier vormen van anoniem afstand doen: te vondeling leggen, babydoding, zusmoederschap (baby wordt aangegeven als het nieuwe broertje/zusje binnen het eigen gezin), en illegale opneming (baby wordt aangegeven als het nieuwe kind in een ander gezin).

Geplaatst in:

Graag ontvangen wij bij vermelding in uw publicatie een pdf of link. Neem voor meer informatie contact op met dr. K.B. van Tiggelen MBA, kerstin.van.tiggelen@nidaa.nl, 06 - 51 35 08 97.

Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA)

plaats:
Dronten

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234