Zeven nieuwe tradities op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Zeven nieuwe tradities zullen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland worden geplaatst. De traditiedragers hebben allemaal laten zien dat hun traditie levende cultuur is die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij zetten zich actief in om die traditie toekomst te geven. Op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland staan nu met deze nieuwe zeven erbij, in totaal 110 tradities.

Deze tradities zijn:
Noaberschap in de lokale uitvaart lijkt nog het meest op een verzekering in natura. Alle leden van een uitvaartvereniging zijn in principe als vrijwilliger betrokken bij een lokale uitvaart. Er zijn nog circa achthonderd lokale uitvaartverenigingen actief in Nederland.

De techniek van het weven is door de eeuwen heen hetzelfde gebleven, maar er wordt nu ook met nieuwe materialen geweven en geëxperimenteerd. Vereniging Weefnetwerk gaat digitale cursussen aanbieden en verder innoveren in het ambacht om jongeren te interesseren.

De gondelvaart op wielen in Drogeham is een avondoptocht van met verlichting en dahlia's versierde praalwagens. De traditie wordt gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers die hun kinderen de traditie met de paplepel ingeven.

De Drentse boermarke is een traditionele bestuurlijke organisatie waarin bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare samenleving. De traditie wordt binnen families doorgegeven.

Het Alkmaars Kaasdragers Gilde heeft naast de taken op de kaasmarkt een aantal kenmerkende eigen tradities. De leden zetten zich in om de traditie door te geven en waar nodig met ontwikkelingen mee te groeien, zoals het altijd gedaan heeft.

Het Paasvuur Espelo leeft enorm onder de lokale jeugd, die de traditie steeds doorgeeft aan een nieuwe generatie. De gemeenschap is zich heel erg bewust van het belang van de paasvuurtraditie voor de sociale cohesie.

Op 8 oktober wordt er in Alkmaar herdacht en gevierd dat de stad respectievelijk werd bezet en bevrijd in 1573. De kernwaarden van Alkmaar Ontzet zijn herdenken, vieren en verbinden.

Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
Elk jaar zijn er vier momenten waarop voordrachten voor plaatsing van een traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland getoetst worden door een onafhankelijke commissie. Als de ingediende plannen aan de gestelde criteria voldoen, kunnen ze geplaatst worden. De vraag is niet of een traditie uniek, eeuwenoud of typisch Nederlands is, het gaat erom dat een traditie dynamisch en levend is, dat er groep mensen achter zit die de traditie ziet als onderdeel van hun cultureel erfgoed en die activiteiten ontwikkelt om die traditie toekomst te geven. Deze procedure is gebaseerd op de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, waarbij de beoefenaars van tradities een centrale rol spelen. De Nederlandse regering ondertekende dit verdrag in 2012 en wees het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aan om de uitvoering van dit verdrag te coördineren. Daarbij hoort ook de samenstelling van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Meer weten over de nieuwe tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland? Kijk op www.immaterieelerfgoed.nl/nieuws.

Voor meer informatie over de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland of het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via 030-2760244 of kijk op www.immaterieelerfgoed.nl.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

plaats:
Culemborg
website:
http://www.volkscultuur.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234