'Kabinet doet magere beloftes aan primair onderwijs'

Het kabinet claimt op haar laatste Prinsjesdag dat het primair onderwijs er de komende tijd flink op vooruit gaat. Deze positieve boodschap blijkt vooral gestoeld op gegoochel met cijfers, stelt de PO-Raad. Het primair onderwijs moet zich niet rijk rekenen.

Zo is de belofte dat iedere leraar er volgend jaar 500 euro extra bij krijgt, niet nieuw. Dit is het resultaat van eerder gemaakte afspraak door cao-partners.
Met haar plan een tweede jaar taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen te bekostigen, lijkt het kabinet een opdracht van de Tweede Kamer uit te voeren. Een meerderheid schaarde zich in juni achter een motie die dit regelt. In totaal trekt het kabinet hiervoor 15 miljoen euro uit terwijl minstens 24 miljoen euro was toegezegd.

De PO-Raad pleit al langer voor een tweede jaar bekostiging zodat vluchtelingenkinderen extra ondersteuning kunnen krijgen bij het leren van de Nederlandse taal, hun achterstanden kunnen worden weggewerkt en ze hulp kunnen krijgen bij het verwerken van trauma's.

De uitgave per leerling, zo schrijft het kabinet verder, steeg in het primair onderwijs van Euro6200 in 2012 naar Euro6700 in 2017. Dit bedrag geeft een vertekend beeld omdat hierin ook het speciaal onderwijs is meegenomen. Een reguliere basisschool ontvangt circa 4500 euro per leerling. Daar komt bij dat het primair onderwijs al jaren kampt met stille bezuinigingen waarbij de kosten hoger waren dan de bekostiging. De hogere bekostiging per leerling is niet voldoende om het gat van ca 750 miljoen euro te dichten.

Het kabinet laat daarnaast weten dat 133 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor goede arbeidsvoorwaarden voor leraren in de komende kabinetsperiode. Hoewel de PO-Raad het belang van een dergelijke maatregel onderschrijft, is ze sceptisch over deze toezegging. Het is maar afwachten wat een volgend kabinet met dat geld doet.

Kansenongelijkheid aanpakken
,,Als je alles optelt, lijkt het allemaal zo mooi, en zouden we ons gelukkig moeten prijzen'', zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,Maar er wordt een te positief beeld wordt geschetst en de beloftes voor het primair onderwijs maar mager zijn. Een enorme teleurstelling.''

Met extra geld voor het bestrijden van armoede en bijvoorbeeld voor schoolreisjes, wil het kabinet daarnaast kansengelijkheid bevorderen. Een ambitie die de PO-Raad deelt. ,,Maar wie kansenongelijkheid echt wil wegwerken, moet ook daadwerkelijk investeren in het wegwerken van onderwijsachterstanden. Dat lukt niet met maar 5 miljoen euro voor gemeenten die nu wordt uitgetrokken'', aldus Den Besten. Voor het onderwijs loopt het budget zelfs terug.

Oproep aan een volgend kabinet
De PO-Raad roept het volgende kabinet dan ook op vol voor het onderwijs te durven gaan. Hogere salarissen voor leraren zijn broodnodig om het vak aantrekkelijker te maken, nieuwe leraren aan te trekken en een tekort te voorkomen. Blijven investeringen uit, dan dreigt over tien jaar een tekort van 6.000 tot 8.000 fulltime leraren, zo waarschuwde de PO-Raad onlangs nog.

Om kansengelijkheid te bevorderen, is het noodzakelijk dat kinderopvang, gemeenten, peuterwerk en onderwijs in een doorgaande lijn op elkaar worden afgestemd en er één basisvoorziening is voor álle kinderen van 0-12 jaar. Op die manier kunnen jonge kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Ook ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan kansengelijkheid en meer onderwijs op maat. Met ICT kan een leerling meer op zijn eigen niveau les krijgen. Investeren in ICT, een goede digitale infrastructuur en digitale leermiddelen, is daarom een must, vindt de PO-Raad.

Geplaatst in:

voor nadere informatie bel met ad veen 0613969004 of kijk op www.poraad.nl

PO-Raad

plaats:
utrecht
website:
http://poraad.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234