Preventie, een keiharde manier om criminaliteit te bestrijden

BRANDBRIEF

In de rijksbegroting voor 2017 is opgenomen dat het CCV vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie ruim een derde wordt gekort op de subsidie. Dit is 2,5 miljoen euro. Hiermee komt criminaliteitspreventie onverantwoord zwaar onder druk te staan. Patrick van den Brink pleit er in deze brandbrief met klem voor om de voorgenomen bezuinigingen op preventie te heroverwegen.

"Het lijkt erop alsof preventie nog steeds een vies woord is. Geitenwollen sokken, theedrinken en een softe manier om problemen aan te pakken. De werkelijkheid is anders. Preventie pakt problemen daadkrachtig aan. Nog voordat ze uit de hand lopen. Preventieve oplossingen zijn goedkoper dan repressieve maatregelen. Iedere euro die aan de voorkant wordt besteed, betaalt zich dubbel en dwars terug. Bovendien heeft de preventieve aanpak zich zowel sociaal als financieel bewezen."

"Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet heeft besloten om flink te korten op deze preventieve aanpak. En dat terwijl er wel honderden miljoenen extra worden uitgetrokken voor Veiligheid en Justitie. Repressie klinkt stoer, straalt daadkracht uit. Maar laten we niet doorslaan. Daarom informeer ik u graag over een aantal preventieve maatregelen die overheid en bedrijfsleven samen hebben genomen en hun nut hebben bewezen."

"Iedereen heeft recht op een veilige samenleving. Veilig leven, wonen en werken, daar gaat het om. De recente problemen met overlastgevende jongeren laten nog eens zien dat die veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Jongeren op het rechte pad krijgen is één ding. Voorkomen dat ze over de schreef gaan is nog belangrijker. Alleen op die manier kunnen we een criminele carrière dwarsbomen. Dat vraagt om blijvende investeringen van overheid en bedrijfsleven."

"Niet alleen bewoners maar ook ondernemers hebben last van criminaliteit. Zij moeten veilig kunnen ondernemen. Ondernemers zijn immers de ruggengraat van onze economie. Overheid en bedrijfsleven werken al meer dan 10 jaar samen in het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een keurmerk dat effectief is. Zo neemt in winkelgebieden met dit keurmerk het aantal bedreigingen met 21% en vernielingen met 33% af. Het is een slecht idee om dit keurmerk na ruim tien jaar aan de kant te zetten."

"Problemen in buurten en wijken komen veelvuldig voor. Succesvolle tv-programma's als de Rijdende Rechter en Bonje Met De Buren trekken veel kijkers. Maar een maatregel als buurtbemiddeling is beter. Al meer dan 230 gemeenten maken er gebruik van. Vorig jaar werden ruim 13.000 burenruzies aangemeld met een slagingspercentage van 70%. Daar kan geen tv-programma tegenop. En daarmee hoeven zaken niet meer voor de rechter te komen."

"Na jaren van stijging is het aantal woninginbraken in de afgelopen twee jaar drastisch teruggelopen. Dat is niet vanzelf gegaan, maar is het resultaat van een daadkrachtige aanpak door de politie enerzijds en de inzet van het Politiekeurmerk Veilig Wonen anderzijds. Onderzoek wijst uit dat woningeigenaren met dit keurmerk tot 90% minder kans lopen slachtoffer te worden. En dat is goed nieuws, want een woninginbraak heeft niet alleen financieel grote gevolgen, maar vooral ook emotioneel. En ook hier geldt dat investeringen nodig blijven, omdat een terugkeer naar begin jaren '90, met een hausse aan inbraken, altijd op de loer ligt."

"Bezuinigingen op preventie doen deze resultaten teniet. Het legt een grotere druk op politie, de rechterlijke macht en breekt de opgebouwde samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven af. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in ruim tien jaar een waardevol netwerk en veel expertise opgebouwd, wat bijdraagt aan het veiliger maken en houden van Nederland. Het CCV weet wat er speelt op straat en binnen gemeenten en biedt hiervoor maatregelen die effectief zijn.
In de rijksbegroting voor 2017 is opgenomen dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie ruim een derde wordt gekort op de subsidie. Dit is 2,5 miljoen euro. Hiermee komt criminaliteitspreventie onverantwoord zwaar onder druk te staan.
Ik pleit er bij u dan ook met klem voor om de voorgenomen bezuinigingen op preventie te heroverwegen en alle opgebouwde kennis en samenwerkingsverbanden niet verloren te laten gaan."

Patrick van den Brink
Directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Luijben, mediawoordvoerder, 06 549 77 070

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

plaats:
Utrecht
website:
http://www.hetccv.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234