NVZ: Investeringen ziekenhuizen onder druk

De capaciteit van ziekenhuizen om te investeren, staat steeds verder onder druk. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe, stijgt de verpleegduur en is ook het probleem met dure geneesmiddelen nog niet opgelost. Dit blijkt uit het jaarlijkse brancherapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Investeerden ziekenhuizen in 2010 ruim Euro2 miljard; in 2014 was dit bedrag afgenomen tot
Euro1,3 miljard. Een daling van 35%. Dit komt omdat ziekenhuizen zich houden aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. Door het accent op doelmatigheid en efficiency is er nauwelijks ruimte voor groei. Tegelijkertijd moeten ziekenhuizen vanwege toegenomen risico's scherp letten op hun solvabiliteit. Gemiddeld is die solvabiliteit (opnieuw) gestegen.

Onderinvestering ligt op de loer
Dat de solvabiliteit van ziekenhuizen deugt, is goed nieuws, maar er is dus ook een schaduwzijde. Onderinvestering in bijvoorbeeld nieuwe (ICT-)technieken en apparatuur ligt op de loer. NVZ voorzitter Van Rooy: "Als ziekenhuizen willen we mee met de mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Investeringen op het gebied van e-health zijn daarom van groot belang.'

Verder afname groei ziekenhuiszorg niet realistisch
De jaarlijkse groei bedraagt inmiddels, zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord, 1%. Tegelijkertijd verwacht het CPB op basis van demografische en economische ontwikkelingen dat de vraag naar zorg de komende jaren zal toenemen, met 3,5% per jaar. Van Rooy: "Verdere afname van ziekenhuisgroei is niet realistisch. We willen graag blijvend ruimte in de Rijksbegroting zien voor goede zorg. Het is belangrijk dat de politiek dit op het netvlies heeft."

Zorgen over dure geneesmiddelen blijven
De NVZ blijft zich zorgen maken over dure geneesmiddelen. Dankzij innovaties komen er steeds meer geneesmiddelen op de markt die nieuwe behandelingen mogelijk maken. Het budget daarvoor knelt. "Het probleem is verre van opgelost. We maken kleine stapjes in de goede richting, maar het gaat te langzaam," aldus de NVZ voorzitter.

Trend: stijging verpleegduur
Na een jarenlange daling geven de cijfers uit het NVZ brancherapport een indicatie voor lichte stijging van de verpleegduur aan. Van Rooy: "Die stijging is nog niet dramatisch, maar er is een trend zichtbaar. Het beeld bestaat dat er meer ouderen, zieker het ziekenhuis binnenkomen en langer blijven. Ook dat brengt kosten met zich mee."

Blijven trainen en opleiden
Nieuwe technologieën en meer complexe patiënten vragen ook steeds meer van de verpleegkundigen in de ziekenhuizen. De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen daar veel werk Van Rooy: "We zijn er klaar voor. Gezien medisch technologische ontwikkelingen moeten we wel blijven investeren in de vaardigheden en competenties van ons medisch personeel."
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/over-de-branche

NVZ

plaats:
Utrecht
website:
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234