Landelijke open dag asielzoekerscentra op zaterdag 24 september

Op zaterdag 24 september van 12.00 - 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag. Ruim 70 asielzoekerscentra openen hun deuren voor het Nederlands publiek om een indruk te krijgen van het wonen en werken op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland. De eerste landelijke open dag vorig jaar trok ruim 15.000 bezoekers in 38 centra.

Kennismaken
Overal worden omwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Uitnodiging
Het afgelopen jaar kwamen meer asielzoekers naar Nederland dan in de jaren daarvoor. Onder tijdsdruk gingen overal in het land nieuwe opvanglocaties open. Met het openstellen van de deuren van azc's in het land willen de organisaties de asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. De organisaties nodigen u uit om aanwezig te zijn op een van de asielzoekerscentra in het land om een indruk te krijgen van de activiteiten en de werkzaamheden op een locatie en om kennis te maken met de bewoners. Graag vernemen wij op welke locatie u langs wilt komen.

Website
Op de website www.openazc.nl is meer informatie te beschikbaar over de landelijke Open azc dag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
persvoorlichting COA, tel.nr. 06 - 21506888 of via persinformatie@coa.nl
of met
persvoorlichting VluchtelingenWerk Nederland , persvoorlichting@vluchtelingenwerk.nl, tel.nr. 020 - 3467206.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

plaats:
RIJSWIJK
website:
http://www.coa.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234