Twynstra Gudde en PlanMen gaan samenwerken in de Zorg

Op 14 september 2016 hebben organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en PlanMen een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van zelfsturing en zelfroostering in de gezondheidszorg. De bureaus koppelen hiermee hun kennis en kunde van organisatiestrategie en operationele realisatie aan elkaar, waardoor zorginstellingen beter hun doelstellingen kunnen realiseren.

Zelfsturing vanuit heldere kaders is een expertise waar Twynstra Gudde jarenlange ervaring in heeft. Zelfroostering is een planningsvariant die PlanMen goed doorgrond. In de gezondheidszorg wordt steeds meer gewerkt met zelfsturende teams, die meer verantwoordelijkheid krijgen in sturing én roostering. Dit vraagt andere competenties van medewerkers en een andere manier van werken, waarbij het centraal stellen van de cliënt een voorwaarde is. Met deze gezamenlijke expertise zijn Twynstra Gudde en PlanMen in staat een passende aanpak voor zorginstellingen op dit gebied te realiseren, waardoor deze beter in staat zijn hun doelstellingen op het gebied van zelfsturing en zelfroostering te realiseren en waarbij de cliënt het uitgangspunt is.

Twynstra Gudde en PlanMen verbinden de strategie en operatie van zorginstellingen aan elkaar. Hiervoor hebben zij geen blauwdruk, maar kijken ze samen naar de context van de organisatie. Door het combineren van hun kennis en kunde met hun ervaring in de Care en Cure bieden de bureaus zorginstellingen een duurzaam werkend resultaat. Specifiek voor de VVT is dit thema urgent, gezien de cao-wijziging over de kanteling van werktijden.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Patricia de Broekert (manager Marketing & Communicatie Twynstra Gudde), telefoon 06 - 51 40 30 21 of pbr@tg.nl

Twynstra Gudde

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.twynstragudde.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234