DSGC steunt Rijksbrede Programma Circulaire Economie

Vanmorgen maakte staatssecretaris Dijksma (IenM) en Minister Kamp (EZ) bekend dat ze graag met het bedrijfsleven een grondstoffenakkoord wil sluiten om te komen tot een zogeheten circulaire economie, waarin grondstoffen en materialen zo lang mogelijk gebruikt worden. De Dutch Sustainable Growth Coalition verleent volle steun aan haar Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

De DSGC bestaat uit acht Nederlandse multinationals (AkzoNobel, DSM, Friesland Campina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever) en VNO-NCW. De coalitie acht het Rijksbrede Programma Circulaire Economie noodzakelijk om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te realiseren.

"De circulaire economie is fundamenteel noodzakelijk om economische groei op een duurzame wijze tot stand te brengen", aldus Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC. "Als coalitie proberen we circulair denken en handelen internationaal aan te jagen. Met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie zet Nederland een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie. Het programma ondersteunt nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, NGO's en kennisinstellingen op het vlak van circulariteit en helpt ons onze internationale positie op dit vlak nog verder te versterken."

Kennis delen
De leden van de DSGC ontwikkelen al langere tijd circulaire businessmodellen voor de strategie en bedrijfsvoering van hun internationale ondernemingen. Deze modellen zorgen ervoor dat grondstoffen efficiënt worden ingezet en waar mogelijk worden hergebruikt. Ook zorgen ze voor een langere levensduur van producten. In hun eind vorig jaar verschenen publicatie 'Circular Economy' leggen de multinationals uit hoe zij die modellen in praktijk implementeren om zo hun kennis en ervaring te delen met andere bedrijven. (http://dsgcpublication.online-magazine.nl). De leden van de DSGC zullen hun inspanningen om efficiënter met grondstoffen om te gaan en kringlopen te sluiten continueren.

Meer informatie:
Annemarie van Oorschot
Persvoorlichter DSGC
oorschot@vnoncw-mkb.nl
0625002387

VNO-NCW

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234