Persuitnodiging zitting: zwangerschapsdiscriminatie?

Zwangerschapsdiscriminatie: het ongelijk behandelen van vrouwen rondom hun zwangerschap door werkgevers, is een groot probleem. Het College voor de Rechten van de Mens behandelt donderdag 13 oktober drie zaken op zitting waarbij er een vermoeden van zwangerschapsdiscriminatie bestaat. Als journalist bent u uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Alle partijen krijgen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen, het oordeel volgt acht weken na deze zitting.

Tijdens de eerste zitting wordt een zaak tegen een kledingzaak behandeld. Verzoekster stelt dat zij tijdens haar proeftijd is ontslagen, toen zij aangaf zwanger te willen worden. Een tweede zitting vindt aansluitend plaats, waarin verzoekster stelt dat de hogeschool waar zij werkte, haar contract niet heeft verlengd omdat zij zwanger was. Tot slot wordt tijdens een derde zitting een zaak tegen een gemeente behandeld, waarbij verzoekster stelt niet te mogen kolven onder werktijd.

Het zittingsrooster voor donderdag 13 oktober is als volgt:

- 09.30 - 10.30 uur zitting kledingzaak (ontslag tijdens proeftijd)
- 11.00 - 12.30 uur zitting hogeschool (niet verlengen tijdelijk contract)
- 13.00 - 15.00 uur zitting gemeente (kolven onder werktijd)


Zwangerschapsdiscriminatie
43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Wel gedaald is de bereidheid van vrouwen om zwangerschapsdiscriminatie te melden: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu.

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor de redactie

Wilt u aanwezig zijn bij de zittingen? Meld u dan aan bij Renée Tuijnman (communicatieadviseur) r.tuijnman@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Voor deze themazitting geldt een persrichtlijn: http://bit.ly/2ct4YQi

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234