Banen in de Syrië-regio om vluchtelingenstroom te verminderen

Beiroet, 13 september 2016

Naast noodhulp die de VN in Syrië geeft, is er ook gestart met hulp voor economische opbouw. De VN-organisatie voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) heeft de leiding bij het organiseren van deze lange-termijn opbouwhulp in de regio, die varieert van opleidingen tot technische assistentie aan bedrijven en overheden.

Wederopbouw gebeurt op basis van samenwerking met lokale en internationale bedrijven. Zo is truckbouwer Scania actief in Irak in het opleiden van minstens 300 lokale technici per jaar. In Libanon is geholpen om de productiecapaciteit van bedrijven te verhogen waarvan 1500 mensen direct effect hebben in de vorm van werkgelegenheid en het indirecte effect nog vele malen groter is. Kijkend naar werkgelegenheid, zijn 3000 huishoudens geholpen en hebben 70 bedrijven nieuwe mensen aangenomen. In Jordanië hebben 364 mensen een opleiding gekregen. Tot slot hebben in Turkije tot nu toe 1000 vluchtelingen trainingen ontvangen om beter inzetbaar te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Dit is een begin en er is nog veel meer opbouwwerk nodig om de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. De regeringen van Japan en Italië hebben ervoor gekozen om samen met UNIDO in de regio banen te creëren en mensen aan het werk te helpen.

Ter vergelijking: de Nederlandse overheid probeerde in een half jaar 95 asielzoekers met verblijfsvergunning aan werk te helpen. Dat lukte bij veertien. Daarnaast kregen twaalf van hen een stage of werkervaringsplek.

Vandaag vindt er in de Tweede Kamer overleg plaats over de VN-vluchtelingentop die op 19 september in New York wordt gehouden. Naast acute vluchtelingenvraagstukken wordt er ook al gekeken naar de toekomst. Want terwijl de grootste humanitaire en politieke crisis van deze tijd nog in volle gang is, werken sommige organisaties aan het versterken van economische structuren in de buurlanden van Syrië. De grote hoeveelheid vluchtelingen zet de economie van buurlanden, die toch al zwak was, namelijk in toenemende mate onder druk. Dit leidt tot verdere instabiliteit in de regio die moet worden tegengegaan.

VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon benadrukt de noodzaak van verschillende soorten hulp van de internationale gemeenschap. "De crisis in Syrië bedreigt de stabiliteit in de hele regio, nu de helft van de Syriers noodgedwongen hun huis en haard hebben moeten verlaten. We weten dat essentiële publieke diensten, zoals gezondheidszorg, onderwijs en sanitaire voorzieningen in de omliggende landen een kritisch punt hebben bereikt. Concurrentie voor banen, huizen, water en land ondermijnt de sociale cohesie in buurlanden. Iedere dag wordt het erger, zowel voor de mensen in Syrië als de regio in zijn geheel. De VN werkt aan zowel de beëindiging van het conflict als ook de verwoestende gevolgen daarvan. We moeten tot een goed resultaat komen."

Geplaatst in:

Voor meer informatieve over economische opbouw in de Syrië-regio kunt u bellen met
+31 616 1412 74 (vraag naar Jan) of mail naar info@publicpolicy.agency

Foreign Affairs Support

plaats:
Beiroet
website:
http://www.foreignaffairssupport.com/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234