Cedris blij met aanpassingen Participatiewet

Cedris is blij met een tweetal verbeteringen van de Participatiewet. Ten eerste zullen vanaf 1 januari 2017 alle gemeenten beschutte werkplekken gaan aanbieden. Daarmee wordt voor mensen, die alleen met intensieve begeleiding of onder beschutte omstandigheden kunnen werken, een betaalde baan bereikbaar. “Met de afbouw van de huidige WSW is de doelgroep die is aangewezen op een beschutte werkplek niet ineens verdwenen. Het is daarom goed dat we garanties inbouwen dat ook deze mensen een eigen inkomen kunnen verdienen”, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.
De regering heeft deze verplichtende maatregel genomen, omdat het aantal beschutte werkplekken in Nederland fors achterloopt bij de afspraken die hierover zijn gemaakt. In 2015 moesten er 1600 banen zijn gerealiseerd en eind 2016 in totaal 3200. De teller stond voor de zomer echter op 115.
Extra kosten
Een belangrijke oorzaak van het niet behalen van de doelen is het feit dat het realiseren van een beschutte werkplek extra geld kost voor gemeenten. Dat komt bovenop de forse bezuiniging op het Participatiebudget en de WSW die gemeenten moeten opvangen. Cedris vindt dat het Rijk met het opleggen van de verplichting ook voldoende geld beschikbaar moet stellen aan de gemeenten.
Na verplichting, ook financiering regelen
Om van de verplichtstelling een succes te maken, roept Cedris het Rijk op structureel de volledige financiering te verlenen. Job Cohen: “Met de invoering van de wettelijke verplichting ligt er een morele verantwoordelijkheid bij het Rijk om nu ook de financiering adequaat te regelen. Cedris vindt daarom dat de huidige tijdelijke bonus op het realiseren van een beschutte werkplek structureel moet worden”.

Praktijkroute Banenafspraak
Een tweede verbetering betreft extra regelruimte voor de Banenafspraak. De praktijkroute houdt in dat gemeenten op basis van een loonwaardemeting op de werkvloer, kunnen bepalen wie voor een garantiebaan in aanmerking komt. Cedris is er voorstander van om gemeenten de mogelijkheid te geven een dergelijk instrument ook voor het aanvragen van een indicatie voor een beschutte werkplek in te zetten.

Job Cohen: “Deze wet is pas dan geslaagd als hierdoor mensen toegang krijgen tot betaalde banen, hun eigen inkomen verdienen en hun talenten op de arbeidsmarkt kunnen ontwikkelen. Deze verbeteringen zullen daartoe bijdragen”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Doek, senior adviseur communicatie en public affairs:
06 - 20 29 53 69

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid. De leden van Cedris zorgen
voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor maken ze gebruik van de zes instrumenten voor een
succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak: Matching en begeleiding - Werknemersvaardigheden ontwikkelen - Detachering - Werkgeversnetwerk
Werkproces op maat - Beschut werk

CEDRIS

plaats:
Utrecht
website:
http://www.cedris.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234