155-Help-een-bedrijf biedt kosteloze hulp aan ondernemers

Woudrichem/Aalburg/Werkendam

Bijna iedere ondernemer herkent het wel eens... een tijd waarin het met het bedrijf niet gaat zoals het zou moeten. Met het initiatief '155-Help-een-bedrijf' kan een ondernemer kosteloos terecht bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Een initiatief waarvan het belang wordt ondersteund door de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Door met een ervaren ondernemersadviseur in gesprek te gaan over de ontstane situatie kan het tij wellicht op tijd worden gekeerd. Er kan door ondernemers op werkdagen telefonisch contact worden opgenomen met: 088 999 0 155. Ook kan er online, via www.155.nl een hulpvraag worden ingediend. Daarnaast kan een ondernemer op de website 155 de online scan doen en weet hij in een paar minuten of hij in aanmerking komt voor een sociale ondernemersregeling. Bijvoorbeeld voor de Bbz-regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, dat financiële ondersteuning kan bieden voor net gestarte of al langer bestaande ondernemers, maar ook voor ondernemers die moeten stoppen. Of voor de regeling IOAZ: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, die gewezen ondernemers van 55 jaar of ouder inkomensondersteuning kan bieden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Ondernemers waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is en/of die in aanmerking willen komen voor een sociale ondernemersregeling, kunnen contact opnemen met 155.

Over IMK
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen.

Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met branche- en regio specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes begeleid door IMK.
www.imk.nl

Over 155
Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal noodloket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren, kunnen via een laagdrempelige benadering, telefonisch (088 999 0 155) of online via www.155.nl, direct contact opnemen voor ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Brigitte van Tetterode, Manager Communicatie
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
035 - 750 79 00 / 06 43 51 05 04
b.van.tetterode@imk.nl

IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

plaats:
Baarn
website:
http://www.imk.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234