FACT-zorg VNN gecertificeerd

FACT-zorg VNN gecertificeerd
Vier teams van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) hebben het keurmerk ontvangen dat voor deze zorg van belang is: het CCAF keurmerk. Het gaat om twee teams van VNN in Groningen en 2 teams in Friesland. De teams hebben een hoge score gehaald; een enorme prestatie van de FACTmedewerkers van VNN. De FACTteams van Groningen hebben zelfs een score van 4.1 behaald (op een schaal van 1-5). Deze score wordt gezien als 'optimale implementatie' van het FACT-model. De certificering is 3 jaar geldig.
Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Het behandelmodel Flexible ACT
De cliënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben problemen op het gebied van gebruik van alcohol en/of drugs, vaak in combinatie met ernstige psychiatrische problematiek. Gevolg is dat er beperkingen zijn in het maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen de cliënten praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem of haar thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Tijdens een audit worden er interviews gehouden met cliënten en personeel, dossiers van cliënten worden getoetst op methodisch werken. Teams bereiden zich ter dege voor op de audits, onder andere met deskundigheidsbevordering over de FACT-methodiek, dubbeldiagnose en herstelondersteunende zorg. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, staan vermeld in het openbare keurmerkregister van het CCAF (http://ccaf.nl/keurmerkregister/)

Overige FACTteams van VNN
De overige 5 teams van VNN (in Heerenveen, Assen, Emmen, Hoogeveen en Winschoten.) gaan dit najaar op voor certificering. De verwachting is dat in 2017 alle FACTteams van VNN gecertificeerd zijn. Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Verslavingszorg Noord Nederland, bereikbaar via 050 - 364 89 00

Verslavingszorg Noord Nederland

plaats:
Groningen
website:
http://www.vnn.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234