DGA en het RAGE project werken samen om game-industrie te versterken

De Dutch Games Association DGA en het RAGE Horizon 2020 project, dat geleid wordt door de Open Universiteit, gaan nauw samenwerken. Doel van de samenwerking is de band tussen de gaming industrie en het onderzoek versterken, innovatie versnellen en de concurrentiepositie van serious gamestudio's verbeteren. DGA en RAGE hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Ondertekenaar namens RAGE was Wim Westera, hoogleraar aan de Open Universiteit en projectleider van het RAGE-project.

Gericht op groei
De samenwerking is gericht op groei van de serious game-industrie. Die groei moet worden ondersteund en versneld door studio's in staat te stellen nieuwe en betere producten aan te bieden op een grotere verscheidenheid aan markten. Maar ook door gamingstudio's te helpen bij het toepassen van innovatieve business modellen en het openen van nieuwe afzetkanalen.

Industrie en onderzoek samenbrengen
De samenwerking tussen RAGE en DGA richt zich op het gebruik van nieuwe technologieën, het verkrijgen van beter inzicht in de markten voor serious games en op manieren waarop instellingen, bedrijven en andere afnemers kunnen profiteren van wat de serious games te bieden hebben. Hiertoe worden werksessies georganiseerd om de dialoog tussen game-ontwikkelaars en game-onderzoekers te bevorderen. Ook gaat het om uitwisseling van expertise, om het samen organiseren van debatten, evenementen en conferenties en om het versterken van strategische positionering van serious gaming in het innovatiebeleid van de industrie.

Technologieën gebruiken
Gamestudio's en gameontwikkelaars zullen direct betrokken worden in de activiteiten van RAGE op het gebied van technologie-assessment en road mapping. De gamestudio's krijgen alle steun om de nieuwe RAGE technologieën en andere onderzoeksresultaten te gebruiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een toolkit om intelligente Non Player Charcters (personages in een game) te creëren inclusief emoties en sociale vaardigheden. Maar ook om verschillende componenten om natuurlijke taalverwerking in games te integreren en assets waarmee games zich beter aanpassen aan het gedrag van de speler.

Over DGA
De Dutch Games Association DGA is de sectorvereniging van de Nederlandse gaming industrie. De missie van DGA is de industrie te helpen om het volle potentieel te benutten, het maximale niveau te behalen en internationale erkenning te verkrijgen.

Over RAGE
RAGE - Realising an Applied Gaming Ecosystem - is een technologie- en kennistransferproject, mede gefinancierd door het H2020 programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie. RAGE ontwikkelt herbruikbare software componenten waarmee serious games makkelijker, sneller en goedkoper geproduceerd kunnen worden.

Meer informatie? Op de hoogte blijven? Daarvoor kunt u terecht op de websites van DGA en RAGE.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Persvoorlichting van de Open Universiteit, tel. 045-576 2999.
Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234