Klachten over OnderhoudNL Garantie-bedrijven gedaald

Het aantal klachten over bedrijven die zijn aangesloten bij OnderhoudNL Garantie is in de eerste helft van 2016 gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2015. In 2015 kwamen er in de eerste zes maanden veertien klachten binnen bij de Geschillencommissie. Tot 1 juli 2016 waren er tien klachten.

Het aantal klachten is in vergelijking met de andere 56 branches, die zijn aangesloten bij de Geschillencommissie, zeer laag. Volgens Peter Moerkens, directeur van de Stichting Geschillencommissie is dat het bewijs dat binnen de sector kwaliteitsbewust wordt gewerkt. En dat ondernemers bereid zijn om een klacht op te lossen, zodat het niet tot een geschilprocedure komt. "De Geschillencommissie lost niet alleen geschillen op, maar is ook een kwaliteitsinstrument voor OnderhoudNL Garantie en voor de aangesloten bedrijven", aldus Peter Moerkens. "De kennis die wordt opgedaan tijdens de geschilprocedure en met de uitspraken, wordt met OnderhoudNL Garantie gedeeld. OnderhoudNL Garantie gebruikt dat op haar beurt voor kwaliteitsbevordering binnen de sector door deze kennis ook te delen met haar aangesloten ondernemers".

Geplaatst in:

OnderhoudNL Garantie

plaats:
Waddinxveen

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234