Prof. dr. Paul A. Kirschner benoemd als NIAS-fellow

Prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit, is per 1 september 2016 benoemd tot fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Als NIAS-fellow zal hij werken aan het onderzoeksproject Opleiden voor Niet-Bestaande Banen. Dit onderzoek richt zich op informatievaardigheden voor jongeren voor de arbeidsmarkt van morgen. De fellowship wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP.

Opleiden voor niet-bestaande beroepen
Jongeren die een opleiding volgen, hebben geen enkele garantie dat het beroep waarvoor ze opgeleid worden na hun afstuderen nog bestaat of blijft bestaan. Er zullen de komende jaren ook nieuwe beroepen ontstaan , waarvan we ons nu nog geen voorstelling kunnen maken. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak hiervan is de snelle ontwikkeling van technologieën die een grote en groeiende invloed hebben op hoe we werken, en op wat en hoe we leren. Het onderzoeksproject van Kirschner richt zich op het voorbereiden van jongeren om goed, dat wil zeggen effectief en efficiënt, gebruik te maken van informatie om optimaal te kunnen functioneren in de arbeidsmarkt van morgen. De twee belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
- Hoe kunnen jongeren (en werkenden) zich optimaal voorbereiden / voorbereid worden op de onbekende en ook onvoorspelbare arbeidsmarkt van morgen?
- Hoe dagen we jongeren uit zich eerder, intensiever en realistischer voor te bereiden op werk en de toeleiding naar zulk werk?

Over Paul A. Kirschner
Paul A. Kirschner (1951) is universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit en gasthoogleraar Onderwijs, in het bijzonder leren en interactie in de lerarenopleiding bij de universiteit van Oulu, Finland. Hij is een internationaal erkend expert in zijn vakgebied. Zijn expertise omvat levenlang leren, computerondersteund samenwerkend leren, ontwerp van elektronische en andere innovatieve leeromgevingen, mediagebruik in onderwijs, ontwikkeling van docentarme (afstands-) onderwijsmaterialen, en competenties, en innovatie en het gebruik van informatietechnologie in het onderwijs. Zijn aanstelling als NIAS/NSvP-fellow loopt van 1 september 2016 tot 31 januari 2017.

Over NIAS en NSvP
Het NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en selecteert jaarlijks zo'n vijftig fellows uit binnen- en buitenland voor een residentieel fellowship. Het instituut stimuleert wetenschappelijke vernieuwing in de geestes- en sociale wetenschappen (en op raakvlakken met levens- en bètawetenschappen) door onderzoekers tijd en ruimte te geven voor reflectie en interactie.

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) is een stichting die zich richt op de relatie tussen mensen en werk. De door NSvP gefinancierde fellowship heeft tot doel de kennis omtrent jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Winnubst communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762999 (ma, di, do) of e-mail Marga.Winnubst@ou.nl.

Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234