VN publiceert rapport over industrialisatie voor G20-top

VN publiceert rapport over industrialisatie in Afrika en minst ontwikkelde landen voor G20-top

WENEN, 5 september 2016 - In verband met de elfde G20-top, die momenteel plaatsvindt in Hangzhou, Zhejiang, China, heeft de UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) het rapport Industrialization in Africa and Least Developed Countries. Boosting growth, creating jobs, promoting inclusiveness and sustainability gepubliceerd, over industrialisatie in Afrika en de minst ontwikkelde landen om groei te stimuleren, banen te creëren en inclusiviteit en duurzaamheid te bevorderen.

Het rapport is opgesteld op verzoek van de G20 Development Working Group (DWG), die gedurende het jaar regelmatig bijeen is gekomen. De G20 DWG heeft zich ingezet om een brede consensus te bereiken over kwesties als bevordering van de uitvoering van de VN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en een uitvoerige evaluatie van de toezeggingen op het gebied van ontwikkeling, betere coördinatie tussen de DWG en andere werkgroepen, sterkere samenhang van het beleid, ondersteuning van industrialisatie in Afrika en de minst ontwikkelde landen, en intensivering van inclusieve samenwerkingen.

Het UNIDO-rapport, met veel bijdragen van andere internationale organisaties en financiële instellingen, benadrukt de belangrijke voordelen van inclusieve en duurzame structurele transformatie en industrialisatie voor de diversificatie van de economie, het creëren van banen en het opbouwen van rechtvaardige samenlevingen. Het laat ook de voordelen van handel in intermediaire goederen, investering en regionale en internationale waardeketens zien voor Afrika en de minst ontwikkelde landen.

Om de ontwikkelingsagenda verder uit te voeren, beveelt het rapport aan dat de G20-groep van leidende economieën inclusieve en duurzame structurele transformatie en industrialisatie in Afrika en de minst ontwikkelde landen door middel van verschillende mechanismes moet bevorderen. Denk daarbij aan platforms voor kennisuitwisseling, het delen van best practices, richtlijnen, maatregelen en ondersteunende tools, en aan gesprekken met verschillende belanghebbenden.

Andere aanbevelingen zijn oproepen aan de G20 om de ontwikkeling van de landbouw- en voedingsmiddelensector te ondersteunen; om de lokale kennisbasis te verdiepen, verbreden en actualiseren; om industrialisatie te stimuleren door handel en diepere regionale integratie; en om de nieuwe industriële revolutie te bevorderen - waaronder Internet of things, big data, cloud computing, 3D-printen, nanotechnologie en biotechnologie - teneinde de productiviteit te verhogen, het verbruik van energie en hulpbronnen te verminderen, en zo het milieu te beschermen en een efficiënter en effectiever gebruik van hulpbronnen te waarborgen.

Geplaatst in:

Foreign Affairs Support

plaats:
Wenen
website:
http://www.foreignaffairssupport.com/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234