Aantal vrouwelijke bestuurders beursgenoteerde ondernemingen afgenomen

AkzoNobel en PostNL voldoen als enige twee beursgenoteerde ondernemingen aan streefgetal voor vrouwen in RvB en RvC


Tilburg - 3 september 2016 - Ondanks alle maatregelen om het aandeel vrouwen in de top te laten stijgen is het percentage vrouwen in de raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen dit jaar afgenomen van 7,8% naar 7,1%. In de raden van commissarissen zien we wel een lichte stijging; van 21,3% naar 23,1%. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index van prof. dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society.

Opvallendste resultaten:

  •  23,1% van de commissarissen is vrouw, 7,1% van de bestuurders is vrouw
  • Aantal vrouwelijke bestuurders afgenomen in plaats van toegenomen
  • Twee bedrijven voldoen nu aan het streefgetal van 30% vrouwen in RvB én RvC
  • 65% van de nieuwe vrouwelijke commissarissen komt uit het buitenland


Van alle 68 nieuwe commissarissen is eenderde vrouw (23). Van de nieuw benoemde vrouwelijk commissarissen komt ruim tweederde uit het buitenland, bij de mannen is dit slechts 41%. Twee vrouwelijke bestuurders zijn vertrokken, terwijl er geen enkele vrouwelijke bestuurder is benoemd. Het aantal vrouwelijke bestuurders neemt daardoor af van 17 naar 15, ofwel van 7,8% naar 7,1%.30%-quotum

AkzoNobel en PostNL voldoen aan het streefgetal van 30% vrouw in de raad van bestuur én raad van commissarissen. Unilever heeft de meeste vrouwen in de raad van commissarissen; zes van de twaalf zijn vrouw (50%). De twee bestuurders bij Unilever zijn echter man, waardoor Unilever niet voldoet aan het streefgetal. Het streefgetal heeft overigens (tijdelijk) geen wettelijke basis aangezien het op 1 januari 2016 automatisch is komen te vervallen. Het wetsvoorstel om het wettelijke streefgetal te handhaven tot 2020 is nog niet goedgekeurd door de Tweede Kamer.Er worden wel mannen benoemd

23 van de 83 beursfondsen (28%) hebben geen vrouw in de RvB of RvC, terwijl er ook dit jaar weer voldoende mogelijkheden waren om dit recht te zetten. Bij 14 bedrijven zonder vrouwelijke bestuurders zijn dit jaar wel 15 mannelijke bestuurders benoemd. En bij 6 bedrijven zonder vrouwelijke commissarissen zijn 9 mannelijke commissarissen benoemd.De Female Board Index toont vele andere gegevens (leeftijd, zittingsduur en nationaliteit) over de samenstelling van RvB's en RvC's bij de 83 beursondernemingen.
Over TIAS

TIAS is de business school van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Het instituut biedt een breed portfolio van internationale MBA’s, Masters, maatwerkprogramma’s, masterclasses en PhD. Aan TIAS zijn ruim honderd hoogleraren verbonden met een rijke ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk. In haar Labs organiseert TIAS hoogwaardig toegepast onderzoek. In deze open platformen werken hoogleraren samen met deelnemers van de opleidingen en organisaties uit de private en publieke sector.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TIAS Pressoffice, +31 (0) 13 - 466 86 22, press@tias.edu. Of bezoek onze website www.tias.edu.

TIAS School for Business and Society

plaats:
Tilburg
website:
http://www.tias.edu

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234