Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een 'groen mjop') en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.
De regeling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belangenorganisaties, waaronder VvE Belang, en is op donderdag 1 september jl. bekendgemaakt door Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.
Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de 'schil' van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.
Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van Euro 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

Subsidieplafonds
Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.
Voor maatregelen door particuliere eigenaren is tot 1 maart 2017 in totaal Euro 15.000.000 beschikbaar.
Voor energieadviezen en procesbegeleiding voor VvE's is een bedrag van Euro 2.000.000 beschikbaar, en voor maatregelen die door de VvE worden genomen, is een bedrag van Euro 3.500.000 beschikbaar gesteld.
Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE's krijgen meer tijd: een jaar.
VvE's kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen 'stapelen' met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

Advies en begeleiding
VvE's die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.
Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

Voor VvE Belang is de nieuwe regeling de invulling van een lang gekoesterde wens. In diverse onderzoeken is aangetoond dat het voor de 125.000 Nederlandse VvE's lastig is om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat heeft een nadelig effect op de doelstellingen van het Energieakkoord.
De kosten spelen daarbij een grote rol, maar ook de behoefte aan onafhankelijk advies en procesbegeleiding is een belangrijke factor. Met deze regeling is het voor de VvE's aanzienlijk eenvoudiger geworden om onafhankelijk advies in te winnen en het proces van energiebesparing te laten begeleiden door een deskundige. Daarmee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen in het Energieakkoord: verduurzaming van alle koopappartementen in Nederland levert een besparing op van 11 Petajoule, ofwel het gasverbruik van één miljoen huishoudens.
Wij geven u graag meer informatie en concrete voorbeelden van VvE's die door deze regeling meer mogelijkheden hebben om hun complexen te verduurzamen.
U kunt daarvoor contact opnemen met mr. Kees Oomen, directeur van VvE Belang, tel. 06 538 36 307.

VvE Belang

plaats:
Oosterhout
website:
http://www.vvebelang.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234