PC Emerg Eur Prop Fund N.V. sluit nieuwe financiering af in Slowakije

Het Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (Property Fund) heeft in Slowakije een nieuwe financiering afgesloten bij Slovenska Sporitelna. De nieuwe lening is maximaal EUR 13,4 miljoen en heeft een looptijd van vijf jaar en een rentepercentage van 2,45% (=3M EURIBOR + 2,45%).

Met deze nieuwe financiering wordt de huidige banklening bij Tatra Banka van circa EUR 10,9 miljoen afgelost. Deze lening had nog een resterende looptijd van drie jaar en een rente percentage van 3,25% (=6M EURIBOR + 3,25%).

De rentelasten zijn op jaarbasis circa EUR 100.000 lager in vergelijking met de voormalige Slowaakse financiering. De overige bank convenanten bieden meer flexibiliteit om beschikbare gelden te gebruiken voor expansiedoeleinden en fondstaken.

Het management verwacht de herfinanciering eind augustus 2016 afgerond te hebben. Na de herfinanciering bedraagt de actuele loan to value van het Property Fund 43,4%

Door deze nieuwe financiering komt er een kredietfaciliteit beschikbaar van maximaal EUR 900.000 voor investeringen (CAPEX) in de Slowaakse portefeuille om de bezettingsgraad en kwaliteit van de gebouwen verder te verhogen. Circa EUR 1,4 miljoen is beschikbaar voor algemene doeleinden.

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. belegt in commercieel vastgoed in Midden Europa. Aandelen van het fonds (ISIN-code NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam als closed-end beleggingsfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arcona Capital Fund Management B.V.
Tel: 0570-665860
E-mail: info@arconacapital.com

Arcona Capital Nederland

plaats:
Deventer

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234