Uitkomsten onderzoek onder KLM grondpersoneel

"Negen van de tien KLM'ers wil snel een cao, met werkgelegenheid als speerpunt."

Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakorganisatie De Unie. De sociale onrust bij KLM en het stilvallen van het overleg, was voor Castelein reden om vorige week onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2 te vragen de mening van het KLM grondpersoneel te peilen. Castelein geeft vandaag in EenVandaag op NPO 1 een nadere toelichting waarom dit onderzoek nodig is. Het antwoord op de vraag of er basis is om te komen tot een cao of op zijn minst het gesprek daarover te hervatten werd door 89% van de respondenten positief beantwoord. "Ik voel me gesterkt in dit Koninklijke draagvlak om snel te komen tot een cao." "Ons onderzoek toont aan dat er een enorme wens is om de spanningen die er de afgelopen weken gerezen zijn achter ons te laten. Bonden moeten de ultieme wens van het grondpersoneel honoreren en aan de overlegtafel tot een goede cao voor het KLM grondpersoneel te komen. Die wens moeten we serieus nemen." aldus Castelein.

De helft van de medewerkers die reageerden is niet lid van een vakorganisatie. Met deze uitkomsten kunnen vakbonden hun voordeel doen. "We kunnen nu gezamenlijk namens het KLM grondpersoneel en onze leden spreken. Dat zorgt voor een Koninklijk draagvlak." zegt Castelein.

Het onderzoek wordt door De Unie in alle transparantie gedeeld met collega bonden en de KLM directie. Castelein ziet hierin een belangrijke meerwaarde. "Het is nu voor alle partijen mogelijk mede op basis van deze uitkomsten snel tot een nieuwe cao te komen. KLM ziet nu dat het personeel offers brengt die pijn doen. Het inleveren van vrije tijd is voor een zeer grote meerderheid van de respondenten een groot gebaar. Anderzijds zie je ook dat er begrip is voor verdere kostenbesparingen en productiviteitsstijgingen. De meerderheid stelt werkgelegenheidsgarantie boven een snelle loonsverhoging."

Het belangrijkste resultaat volgens Castelein is dat er geen behoefte is aan stakingsacties. De meerderheid wil dat de onrust stopt." zegt Castelein.

De onderzoeksresultaten worden vandaag nog gedeeld met alle betrokkenen bij het cao overleg. "Wij roepen alle collega bonden en KLM op om deze week nog een datum te prikken voor vervolgoverleg. Voor De Unie zal het belangrijkste agendapunt zijn dat de wens van het KLM grondpersoneel gehonoreerd wordt. Willen we een cao, dan sluiten we een cao."

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie
Reinier Castelein voorzitter van vakbond De Unie - 0652714338
Reinier Castelein geeft vanavond in EenVandaag een toelichting op het onderzoek.
De eerste onderzoeksresultaten zijn terug te lezen op http://www.unie.nl/digi-c

De Unie

plaats:
CULEMBORG

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234