Een inkijkje in de wereld van de kunsthandel

Schoonheid te koop. Kunsthandel Frans Buffa & Zonen. 1790 - 1951

Aan het eind van de 18de eeuw vestigt zich in de Kalverstraat in Amsterdam de kunsthandel Frans Buffa & Zonen. Deze kunsthandel speelt tussen 1790 en 1951 een belangrijke rol in de internationale prenten- en schilderijenhandel. Er wordt werk van kunstenaars als Vincent van Gogh, Jozef Israëls, Auguste Rodin, Kees van Dongen, Jan Sluijters en Piet Mondriaan verhandeld. In de tentoonstelling Schoonheid te koop. Kunsthandel Frans Buffa & Zonen geeft Singer Laren, in samenwerking met het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, inzicht in de dagelijkse gang van zaken van de kunsthandel. De kunstwerken belichten elk een eigen detail van de geschiedenis van de kunsthandel. De diversiteit aan relaties tussen de kunsthandelaar en zijn kunstenaars, klanten en verzamelaars loopt als een rode draad door de tentoonstelling. Schoonheid te koop. Kunsthandel Frans Buffa & Zonen is te zien van 10 september 2016 t/m 8 januari 2017.

Kunsthandel Frans Buffa & Zonen en Singer Laren
In de loop van de geschiedenis heeft de kunsthandel verschillende eigenaren. In 1921 komt Joop Siedenburg aan het roer. Siedenburg specialiseert zich in de verkoop van hedendaagse, moderne schilderkunst waaronder werken van George Hendrik Breitner, Kees van Dongen, Leo Gestel, Jan Sluijters en Piet Mondriaan. Hij onderhoudt goede contacten met William en Anna Singer en wordt hun belangrijkste adviseur van de Singers. Ruim een kwart van hun kunstcollectie brengen zij via de kunsthandel bij elkaar. Daarnaast zet Siedenburg zich in om het werk van William Singer onder de aandacht van een internationaal publiek te brengen.

Een samenwerking met het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
In 2014 ontving het RKD van de kleinzoon van Joop Siedenburg een deel van het verloren gewaande bedrijfsarchief van de kunsthandel. Dit archief bevat correspondentie met kunstenaars, (kunst)handelaren en particulieren en intekenboeken voor uitgegeven prenten uit de periode 1836-1940. Dit interessante materiaal was voor het RKD aanleiding om verder onderzoek te doen naar de geschiedenis en het resultaat daarvan, in samenwerking met Singer Laren, te tonen in een bijzondere tentoonstelling.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie van het RKD uitgebracht door Waanders Uitgevers. Deze publicatie kwam tot stand met financiële steun van de Stichting Gifted Art, het De Gijselaar-Hintzenfonds en de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk en is verkrijgbaar in Singer Laren, www.singershop.nl, in het RKD, www.rkd.nl en de boekhandel. Prijs Euro 24,95 ISBN 978 94 6262 092 6

Schoonheid te koop. Kunsthandel Frans Buffa & Zonen is te zien van 10 september 2016 t/m 8 januari 2017.

Een reconstructie van William Singers tentoonstelling Opus Mediae Vitae
Aanvullend toont Singer Laren een reconstructie van de tentoonstelling Opus Mediae Vitae. Deze expositie organiseerde kunsthandel Buffa ter gelegenheid van William Singers zeventigste verjaardag in 1938. De tentoonstelling bevatte 24 werken die Singer in de periode 1900-1920 in Laren en Noorwegen schilderde. De opening werd onder andere bijgewoond door David Roëll, directeur van het Rijksmuseum en Cornelis Baard, directeur van het Stedelijk Museum, Amsterdam. De tentoonstelling werd volop geprezen in de kranten. De reconstructie is mogelijk omdat veertien van de toen getoonde werken zich bevinden in de museumcollectie.

Voor meer informatie, persrondleiding en/of persfoto's kunt contact opnemen met:
Esther Driessen +31 (0)35 539 39 50
publiciteit@singerlaren.nl
Voor inhoudelijke vragen m.b.t het onderzoek en de publicatie kunt u contact opnemen met: RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis: Frédérique van Steekelenburg +31 (0)70 3339702
steekelenburg@rkd.nl

Singer Laren

plaats:
Laren

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234