Audax neemt eLinea over

Audax heeft overeenstemming bereikt met de curator over een overname van de in staat van faillissement verkerende eReaders Groep B.V. en eLinea B.V.

De curator is Jan Joost Wittekamp van EBH Elshof Advocaten met vestigingen in Delft en Naaldwijk.

Het betreft de overname van alle activiteiten door middel van een activa-transactie.

Na de overname zal eLinea gedurende een periode van ongeveer twee maanden worden gesloten om benodigde aanpassingen in het product en zijn positionering, maar ook de integratie in het Audax-concern goed te laten verlopen.

Naar verwachting kan dan de herlancering van eLinea rond 1 oktober a.s. plaatsvinden. Alle verplichtingen aan betalende abonnees worden uiteraard nagekomen.

Audax is met de werkmaatschappijen Betapress en Audax Logistiek (thans nog Media Logistics) een prominente speler op de markt van de distributie van tijdschriften, buitenlandse kranten en Engelstalige boeken.

Daarnaast is Audax met de AKO-vestigingen zeer zichtbaar op met name alle NS Stations en de luchthavens.

Het is de bedoeling dat Audax met de overname van eLinea zich op termijn ook een prominente plaats verwerft in de markt van digitale distributie van media.

Audax heeft zich in 2016 intensief verdiept in de kansen en bedreigingen van de digitale distributie van kranten en tijdschriften in Nederland. In dat kader is met meerdere marktpartijen gesproken. Deze gesprekken zullen ook na de overname van eLinea worden voortgezet met het oogmerk door samenwerking synergetische voordelen te bereiken.

Begin dit jaar richtte Audax al een aparte businessunit in voor eFulfilment, het afhandelen van de webshoporders van opdrachtgevers.

Achtergrondinformatie bij Audax
Audax is een media- en logistiek concern waarvan de wortels teruggaan naar 1958. Gemiddeld 953 FTE's (2015) realiseren een omzet van ruim Euro 235 miljoen. De focus ligt op logistieke activiteiten in stedelijke gebieden en de uitbouw daarvan. Het accent ligt op distributie van tijdschriften en e-fulfilment.
Audax, met vestigingen in Nederland en België, is een onderneming die zich, in de breedste zin van het woord, richt op het uitgeven, vermarkten, verspreiden en verkopen aan consumenten van printmedia en daaraan verwante producten. Audax is actief in de gehele keten: van het creëren van de content tot aan de verkoop aan de lezer als eindgebruiker. Sleutelwoorden hierbij zijn: het creëren van meerwaarde voor onze relaties, keten-optimalisatie en onafhankelijkheid.
Audax stelt samenwerking met derde partijen en verbreding van logistieke activiteiten centraal. Met focus op logistiek, kostenbewuste distributie, verbreding van aanbod op high-traffic verkooppunten en ondersteuning van sterke tijdschriftenmerken, uitgebouwd via verschillende mediakanalen.
De distributieactiviteiten worden onder drie merken uitgevoerd: Betapress, Imapress (in België) en Van Ditmar.
Tijdschriften- en krantendistributie in Nederland en België worden uitgevoerd door Betapress. Van Ditmar bundelt alle boekactiviteiten binnen Audax, in het bijzonder de nog altijd groeiende import en distributie van het Engelstalige boek.
Media Logistics verzorgt de gehele logistiek in Nederland en België voor zowel de eigen Audax bedrijven als voor externe klanten.
Winkelketen AKO richt zich op ca. 100 high-traffic locaties op de verkoop van kranten, tijdschriften en boeken en verbreedt zijn assortiment steeds meer met gemak- en cadeauartikelen.
Audax Publishing richt zich met zijn tijdschrifttitels en e-commerce-activiteiten vooral op vrouwen.
Op de Belgische markt is Audax actief met distributeur Imapress en uitgeverij van publiekstijdschriften Cascade, ondermeer uitgever van het snelgroeiende tv-magazine Primo.
Audax onderzoekt pro-actief hoe via partnerships de strategie sneller en rendabeler gerealiseerd kan worden door samenwerking met externe partijen maar ook tussen de werkmaatschappijen.

Voor een toelichting:
Hans van Brussel
M 06 53543458
E h.v.brussel@audax.nl

Audax

plaats:
Gilze Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234