Gemengd beeld resultaten FMO eerste halfjaar 2016

Moeilijke marktomstandigheden voor impact investeerder

DEN HAAG, 25 AUGUSTUS 2016

- EUR 341 miljoen aan nieuwe investeringen (HJ 2016)
- EUR 8.9 miljard totale portefeuille (HJ 2016)
- EUR 57 miljoen nettowinst (HJ 2016)
- Ondersteuning van 159,000 directe en indirecte banen
- Voorkoming van 49,000 tCO2eq aan uitstoot broeikasgassen
- Lancering van FMO Privium Impact Fonds

FMO (de Nederlandse ontwikkelingsbank) publiceerde vandaag haar halfjaarcijfers over 2016. De totale investeringsportefeuille daalde licht tot EUR 8.9 miljard (Eind 2015: EUR 9.3 miljard). De nieuwe investeringen bedroegen EUR 341 miljoen (HJ 2015: EUR 646 miljoen), waarvan EUR 129 miljoen werd gemobiliseerd door derde partijen. Een nettowinst van EUR 57 miljoen (HJ 2015: EUR 98 miljoen) maakt verdere groene en inclusieve investeringen mogelijk en ondersteunt werkgelegenheid in ontwikkelingslanden.

Enkele hoogtepunten van het eerste halfjaar 2016

Door een investering van USD 30 miljoen werd FMO in mei een strategische partner van het Women Entrepreneurs Debt Fund. Toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers wordt wereldwijd een steeds grotere prioriteit voor impact investeerders en beleidsmakers en ontwikkelt zich tot een kans met veel marktpotentieel.

In juni lanceerde FMO het FMO Privium Impact Fonds. Dit fonds biedt klanten van ABN AMRO, te beginnen met haar Nederlandse Private Bank, ABN AMRO MeesPierson, de exclusieve gelegenheid om mee te investeren in leningen aan private sector bedrijven in opkomende markten.

Nanno Kleiterp, CEO van FMO: "De resultaten van FMO in het eerste halfjaar van 2016 hadden te lijden onder moeilijke marktomstandigheden. De lagere volumes waren het gevolg van externe ontwikkelingen, timing van transacties, vooral in de energiesector en lagere doelstellingen om sterkere focus op de bestaande portefeuille mogelijk te maken. Op basis van een sterke pijplijn kunnen onze doelstellingen voor 2016 alsnog gerealiseerd worden.

Onze netto rente-inkomsten daalden met EUR 4 miljoen ten opzichte van 2015, vooral door eenmalige resultaten in de vergelijkbare periode van dat jaar. Resultaten uit financiële transacties leidden tot een verlies van EUR 3 miljoen vergeleken met een winst van EUR 16 miljoen in dezelfde periode periode vorig jaar. De terugval werd vooral veroorzaakt door de negatieve resultaten op USD cross currency interest rate swaps.
De totale waardeveranderingen namen toe met EUR 24 miljoen tot EUR 38 miljoen. Lagere grondstoffenprijzen en geo-politieke omstandigheden in de Oost-Europese regio zijn de voornaamste oorzaken voor deze toename.

In het eerste halfjaar van 2016 ondersteunden we 159,000 directe en indirecte banen en wisten we 49,000 tCO2eq uitstoot aan broeikasgassen te vermijden (eerste halfjaar 2015: 329,000 banen en 554,000 tCO2eq).

FMO's Common Equity Tier 1 (CET1) ratio nam toe van 22.9% (Eind 2015) tot 23.8%.

In maart werden we geschokt door het nieuws dat de Hondurese mensenrechtenactiviste, Berta Cáceres was vermoord. Zij was een tegenstander van het Agua Zarca project, medegefinancierd door FMO. Op basis van de ontwikkelingen na de moord op Berta Cáceres, nam FMO het besluit om zich uit het project terug te gaan trekken. Een onafhankelijke onderzoeksmissie werd op ons verzoek ondernomen om commentaar en aanbevelingen te leveren voor geleerde lessen en een zorgvuldige wijze van terugtrekken."

Vooruitzichten

Voor de rest van het jaar verwachten we een blijvende onzekerheid en voorzichtigheid. Lage grondstoffenprijzen en lagere wereldwijde economische groei kunnen een blijvend effect sorteren op meerdere regio's, hetgeen onze markten kan beïnvloeden.

Over FMO
FMO (de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) is de Nederlandse ontwikkelingsbank. FMO heeft meer dan 45 jaar ervaring in het investeren in de private sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Onze missie is om ondernemers te ondersteunen een betere wereld te bouwen. We investeren in sectoren met een hoge lange termijn impact: financiële instellingen, energie en landbouw. Samen met onze partners investeren we in infrastructuur, productie en dienstverlening. Met een investeringsportefeuille van 8.9 miljard euro verspreid over meer dan 85 landen, is FMO wereldwijd een van de grotere bilaterale ontwikkelingsbanken voor de private sector. www.fmo.nl


Perscontact:

Paul Hartogsveld
Senior Marketing & Communications
T: +31 70 314 9928
M: +31 6 11589127
E: p.hartogsveld@fmo.nl

FMO

plaats:
Den Haag
website:
http://www.fmo.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234