Verenigde Naties unaniem over derde Afrikaanse industriële impuls

25 augustus 2016 - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin de periode 2016-2025 als 'Third Industrial Development Decade for Africa' wordt bestempeld. Hiermee wordt het belang van duurzame industrialisatie van Afrika onderstreept. Want hoewel Afrika de afgelopen jaren een stevige economische groei kende, blijft de duurzame industrialisatie op het continent achter.

Afrika blijft "de armste en meest kwetsbare regio in de wereld" en het is voor het gehele continent van belang dat er "snel actie wordt ondernomen om duurzame industrialisatie op gang te brengen, met als doel economische diversificatie te stimuleren, banen te creëren en een bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) voor 2030," aldus de VN.

Afrika kende al twee eerdere zogenaamde 'Industrial development decades', van 1980 tot 1989 en van 1993 tot 2002. Eind vorig jaar werd er door verschillende organisaties al bij de VN op aangedrongen om een dergelijke resolutie aan te nemen.

In het kader van de aangenomen resolutie heeft de Algemene Vergadering aan verschillende organisaties, waaronder de VN Organisatie voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) en de Commissie van de Afrikaanse Unie (AUC) gevraagd om het programma voor deze industrialisatieperiode te ontwikkelen en te implementeren. Gelet op UNIDOs mandaat is deze organisatie bovendien verzocht om technische ondersteuning aan Afrikaanse landen op te schalen om succesvolle duurzame industriële ontwikkeling te bevorderen.

UNIDO's directeur-generaal, LI Yong, is ervan overtuigd dat duurzame en inclusieve industrialisatie de weg naar duurzame ontwikkeling is: "Ik geloof in de toekomst van een sterk Afrikaans continent. Daarom willen wij eraan bijdragen dat zowel de natuurlijke hulpbronnen als het menselijk kapitaal in Afrika worden ingezet om duurzame welvaart voor iedereen te bewerkstelligen."

Om dit voor elkaar te krijgen moedigt de Algemene Vergadering LI tevens aan om voldoende middelen ter beschikking te stellen, zodat het programma voor industrialisatie kan worden geïmplementeerd, en benadrukt zij nogmaals dat Afrikaanse landen zelf verantwoordelijk zijn voor hun economische en sociale ontwikkeling. Indien nodig zal UNIDO de komende jaren partnerships aangaan met andere relevante onderdelen van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Meer informatie:
http://www.unido.org/news/press/unido-welcomes-uns-third-industrial-development-decade-for-africa.html

Contact:
info@foreignaffairssuport.com

Geplaatst in:

Foreign Affairs Support

plaats:
New York
website:
http://www.foreignaffairssupport.com/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234