Novisource boekt duidelijke omzetstijging

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016 t.o.v. zelfde periode 2015

* De omzet is toegenomen met 12% tot Euro 29,5 miljoen (2015: Euro 26,3 miljoen)
* Autonome groei omzet eigen medewerkers is daarbij doorslaggevend (+15,6%)
* Netto resultaat inclusief eenmalige lasten Euro 906.000,-- verlies
* Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten van bestuurswissel, de voorziening reorganisatiekosten en de reservering voor de earn-out Diesis komt het netto resultaat uit op Euro 49.000,-- winst (2015: Euro 111.000,-- netto winst)
* Maatregelen noodzakelijk om het operationeel kostenniveau structureel omlaag te brengen. Effecten moeten al zichtbaar worden in de tweede helft van 2016. Langere termijn effect 0,5 miljoen euro besparing op jaarbasis
* Gerichte acquisitiemogelijkheden moeten, naast de autonome groei, de groei een stevige impuls kunnen geven
* Doel voor 2017 op basis van het huidige omzetvolume is Euro 1,5 miljoen euro bedrijfsresultaat
* Eigen vermogen solide op Euro 2,5 miljoen euro
* Solvabiliteit , waarbij het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal, is met 21,5% (2015: 25,7%) op een bevredigend niveau gebleven.

Eric Drossaert, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
"De omzet laat al een langere tijd een positieve ontwikkeling zien dit in tegenstelling tot ons bedrijfsresultaat. We zagen ons derhalve genoodzaakt om het operationeel kostenniveau structureel te verlagen. Hiertoe hebben we helaas 8 arbeidsplaatsen moeten laten vervallen en een besparingsprogramma ingezet op de overige operationele kosten. Daarnaast hebben we de juridische structuur vereenvoudigd. We creëren zo meer ruimte om te blijven investeren in onze professionals en in onze dienstverlening naar klanten. Hiertoe troffen wij een voorziening van Euro 749.000 (voor belasting) ten laste van het resultaat over het eerste halfjaar 2015."

Resultaten in het eerste halfjaar van 2015
Evenals in 2015 kwam het nieuwe jaar commercieel langzaam op gang. Dit gaf een drukkend effect op de omzetgroei en het bedrijfsresultaat. Vanaf maart 2016 was de omslag merkbaar. De winstgevendheid liep echter terug door de druk op de marges in bepaalde onderdelen en een te hoge kostenstructuur. Door gerichte maatregelen laten de marges in het tweede kwartaal een duidelijke verbetering zien. Daarnaast heeft Novisource kostenbesparende maatregelen aangekondigd in juni 2016 waarmee een basis wordt gecreëerd voor verbeterde winstgevendheid en een fittere organisatie. Deze maatregelen richten zich zowel op de indirecte personeelskosten als ook op de out-of-pocket kosten. Evenzo is de juridische structuur vereenvoudigd.

In het eerste halfjaar van 2016 realiseerde Novisource een omzet van Euro 29,5 miljoen, een toename met 12% t.o.v. de vergelijkbare periode in 2015. Deze toename was geheel het gevolg van een autonome groei van de omzet. Binnen het onderdeel B-Street is ook een hogere omzet gerealiseerd dan in het vergelijkbare halfjaar 2015. Deze manifesteerde zich met name bij de brokeractiviteiten, een deel van de activiteiten waar de marges significant lager liggen dan bij de aan consultancy gerelateerde business.

Novisource geeft op dit moment voor geheel 2016 geen omzet- of winstprognose. De verwachting is dat de, in het tweede kwartaal ingezette, verbetering van de bezettingsgraad wordt gehandhaafd. De activiteiten van de Raad van Bestuur in de komende maanden zijn gericht op de verbetering van de structurele winstgevendheid van de gehele organisatie. De kostenbesparende operatie loopt goed en zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar worden afgerond.

Meer informatie vindt u in het halfjaarbericht.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Eric Drossaert, Chief Executive Officer
+31 (030) 850 44 44
ir@novisource.nl

Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy.s

Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur

ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten.

Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen www.novisource.nl, www.diesis.nl of www.bstreet.nl.

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234