Studentenverenigingscultuur op Inventaris Immaterieel Erfgoed

De studentenverenigingscultuur, de mores en tradities die de leden van studentenverenigingen al generaties lang aan elkaar doorgeven, wordt geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De studentenverenigingscultuur is een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland. De traditie is voorgedragen voor plaatsing door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vertegenwoordigt 48 studentengezelligheidsverenigingen in de twaalf universiteitssteden in Nederland. De studentenverenigingscultuur bestaat uit diverse onderdelen: het verenigen van studenten van verschillende opleidingen in officiële verenigingen, het opdelen van leden in verschillende verbanden, het met regelmaat borrelen, de mores en de ontgroening en de facilitatie en stimulatie van ontmoeting en zelfontplooiing van de leden. Elke studentenvereniging heeft ook haar eigen specifieke tradities en de verenigingen zijn zich zeer bewust van hun lange, soms wel tweehonderd jaar oude geschiedenis. De tradities worden binnen de verenigingen van oudere op jongere studenten doorgegeven.

In het erfgoedzorgplan dat bij een plaats op de Nationale Inventaris hoort, heeft de LKvV acties geformuleerd om de tradities actief door te (blijven) geven naar nieuwe generaties studenten. De koepelorganisatie wil het belang van het met behoud van kernwaarden doorgeven van de tradities onder studenten benadrukken. Dat betekent niet dat de tradities altijd hetzelfde blijven. Immaterieel erfgoed is altijd dynamisch en verandert waar nodig met de tijd mee.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de ratificatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed door Nederland in 2012. Op de Nationale Inventaris staan inmiddels al ruim 100 vormen van immaterieel erfgoed, die door de traditiedragers zelf zijn geplaatst. De samenstelling van de Nationale Inventaris wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Voor meer informatie over de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland kunt u contact opnemen met Ineke Strouken van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via 06-53240892 of kijk op www.immaterieelerfgoed.nl. Voor meer informatie over de studentenverenigingscultuur kunt u contact opnemen met Ruben Hoekman van de LKvV via 06-19949187.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

plaats:
Culemborg
website:
http://www.volkscultuur.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234