OnderhoudNL bereikt principeakkoord voor cao met vakbond LBV

OnderhoudNL heeft een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de schilders- en onderhoudsbedrijven met de vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV) uit Rotterdam. Deze nieuwe cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2019 en is vernieuwend qua cao-inhoud, de naleving en handhaving ervan en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Eerst zullen de leden van OnderhoudNL en hun medewerkers worden uitgenodigd voor achterbanraadplegingen in het land. Tijdens deze bijeenkomsten, die binnenkort plaatsvinden, zal intern tekst en uitleg gegeven worden over de vernieuwende aspecten van het principeakkoord. Een zeer bijzonder resultaat in het principeakkoord tussen OnderhoudNL en LBV is dat er - na accordering van de leden - gebruik gemaakt kan worden van de uitzonderingspositie in de ketenbepaling binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor seizoensgevoelige branches. De onderbrekingsperiode van arbeidscontracten, ter voorkoming van een opvolgend contract, kan voor de sector - net als vóór de invoering van de WWZ - weer terug gebracht worden van zes naar drie maanden. Zo ontstaat er weer een werkbare situatie. Deze mogelijkheid bood de wet al sinds de intrede van de WWZ in juli 2015, maar hierover kon OnderhoudNL met FNV en CNV geen overeenstemming bereiken.

Einde oud cao-tijdperk
Met het principeakkoord met de LBV komt er voor de schilders- en onderhoudsbranche niet alleen een einde aan een 'cao-loos' tijdperk van ruim anderhalf jaar, waarin tot tweemaal toe een eindbod was voorgelegd aan de bonden FNV en CNV dat werd afgewezen. Ook komt er een einde aan het cao-tijdperk waarin het met deze bonden niet lukte om tot een gemoderniseerde cao te komen. OnderhoudNL heeft in de vakbond LBV de partner gevonden voor deze modernisering. De LBV is opgericht in 1969 en sloot eerder de cao's af voor onder andere de dakdekkersbedrijven (met werkgeversorganisatie Hellend Dak), de uitzendkrachtenbranche (met de ABU en NBBU), de postverspreiders (met de Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland), de tankstations en wasbedrijven (met BETA), de evenementen- en horecabeveiligingsbranche en de horeca-groothandel.

Geplaatst in:

OnderhoudNL

plaats:
Waddinxveen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234