Lesbrief geeft leraren houvast bij gesprekken over 'Turkije'

Maatschappelijke incidenten in binnen- en buitenland komen met leraren, leerlingen en ouders de scholen binnen. Deze zomer vond in Turkije een couppoging plaats. Deze gebeurtenis, en de nasleep daarvan, raakt de Turks-Nederlandse gemeenschap, waaronder wellicht ook kinderen. Misschien hebben sommigen op vakantie in Turkije de couppoging van dichtbij meegemaakt, hebben familie in Turkije, of hoorden van hun ouders wat er gebeurde.

Gratis lesbrief
Het is niet makkelijk om hier als school op een pedagogische wijze mee om te gaan. Tegelijkertijd is dat in de ogen van De Vreedzame School wel nodig. Daarom maakten wij een gratis lesbrief voor scholen en leerkrachten die in de klas stil willen staan bij de gebeurtenissen in Turkije en de nasleep daarvan.

De lesbrief downloaden kan via deze link:
http://vreedzameschool.nl/lesmaterialen/lesbrieven

Over De Vreedzame School
Het programma De Vreedzame School is een krachtig instrument om verstandig met conflicten en meningsverschillen in school en klas om te gaan, én om kinderen te leren wat het betekent om op te groeien en te leven in een democratie. In De Vreedzame School wordt aandacht besteed aan basale sociale, emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. In Nederland zijn zo'n 800 'vreedzame' scholen.
www.devreedzameschool.nl

Geplaatst in:

De lesbrief werd verspreid onder de vreedzame scholen in Nederland, maar is in principe bruikbaar voor iedere school.
De Vreedzame School in een programma van de CED-Groep.
Contact: Marije Berding (afdeling Communicatie) m.berding@cedgroep.nl, 0616010475

CED Groep

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.cedgroep.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234