Darling Ingredients Inc. maakt financiële resultaten 2e kwartaal 2016 bekend: voedersegment zorgt voor verbetering en DGD hersteld naar normaal

Hoogtepunten 2(e) kwartaal 2016

- Netto-inkomsten van $32,0 miljoen, ofwel $0,19 per verwaterd aandeel volgens GAAP

- Omzet $877,3 miljoen

- Aangepaste EBITDA van $124,0 miljoen, verbeterde sequentiële EBITDA-marges van 25,3%

- Voedersegment in Noord-Amerika droeg bij aan verbeterde sequentiële winsten en vergroting van de EBITDA-marges

- Grote vraag wereldwijd naar voederingrediënten, consistente prestaties van het voedselsegment en DGD genormaliseerd

IRVING, Texas, Aug. 12, 2016 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. , wereldwijd leider in het verwerken van eetbare en niet-eetbare bio-voedingsstromen naar een groot aantal ingrediënten en gespecialiseerde producten voor klanten in de sectoren farmaceutica, voedsel, dierenvoeding, babyvoeding, industrie, brandstoffen, bio-energie en kunstmest, heeft vandaag de financiële resultaten over het tweede, op 2 juli 2016 afgesloten kwartaal van 2016 bekendgemaakt.

Voor het tweede kwartaal van 2016 rapporteerde de Onderneming netto-inkomsten van $877,3 miljoen. Voor het tweede kwartaal van 2015 bedroegen de netto-inkomsten nog $859,3 miljoen. De hogere omzet is toe te schrijven aan de hogere verkoopprijzen voor eindproducten voor vetten en eiwitten als ingrediënten in het Voedersegment, evenals aan de wereldwijd groeiende grondstofvolumes.

De netto-omzet voor Darling over de drie maanden periode eindigend op 2 juli 2016, bedroeg $32,0 miljoen, of $0,19 per verwaterd aandeel over de drie maanden periode eindigend op 2 juli 2016. De netto-omzet bedroeg over het tweede kwartaal van 2015 nog $3,1 miljoen, met een waarde van $0,02 per verwaterd aandeel. De aangepaste EBITDA voor Darling over de drie maanden periode eindigend op 2 juli 2016, bedroeg $124,0 miljoen, vergeleken met een aangepaste EBITDA van $105,5 miljoen over de drie maanden periode eindigend op 4 juli 2015. De hogere winst is toe te schrijven aan de verbeterde marges in de non-formule divisie van het Voedersegment, hogere inkomsten uit ingrediënten voor biobrandstoffen en brandstoffen in het Brandstofsegment en het terugdringen van de verkoop-, de algemene- en administratieve onkosten wereldwijd.

Randall C. Stuewe, Chairman en CEO zei het volgende over de prestaties van de Onderneming: "De resultaten tonen aan dat we een aanzienlijke winst kunnen maken als de marktomstandigheden beter zijn. Ons bedrijfsmodel heeft bewezen te functioneren en ons team heeft prima werk verricht in buitengewoon ontvlambare markten. Ons segment voor voederingrediënten gaf dit kwartaal het goede voorbeeld met verbeterde marges dankzij de hogere prijzen voor vetten en eiwitten wereldwijd ten opzichte van het eerste kwartaal. Binnen het Voedingssegment hebben we consistente prestaties neergezet, hoewel in China sprake was van een afzwakking. Ons Brandstofsegment laat solide resultaten zien, met daarbij de Canadese biodiesel voorop. Daarnaast zagen we een herstel in de resultaten van Diamond Green Diesel met een EBITDA die, ten opzichte van het vorige kwartaal, is verdubbeld. We hebben onze onkosten verlaagd, blijven doorgaan met schuldvermindering en hebben wereldwijd een gediversifieerd businessmodel gecreëerd dat in toenemende mate focust op eersteklas producten die een meerwaarde opleveren. Dankzij de optionaliteit in het tweede kwartaal konden verschillende onderdelen van onze Onderneming optimaal profijt trekken van een sterke, aantrekkende markt."-- Voederingrediënten - EBITDA $83,5 miljoen (sequentiële stijging van
43,2%), Omzet $542,9 miljoen (sequentiële stijging van 14,0%),
Brutomarge $126,8 miljoen (sequentiële stijging van 22,5%), Verwerkte
grondstoffen bleef gelijk
-- Voedselingrediënten - EBITDA $37,3 miljoen (sequentiële daling van
3,4%), Omzet $272,1 miljoen (sequentiële stijging van 9,8%), Brutomarge
$57,8 miljoen (sequentiële daling van 7,2%), Verwerkte grondstoffen
bleef gelijk
-- Brandstofingrediënten - EBITDA $13,8 miljoen (sequentiële stijging van
6,2%), Omzet $62,2 miljoen (sequentiële stijging van 11,9%), Brutomarge
$15,6 miljoen (sequentiële stijging van 4,7%), Sequentiële stijging
van 7,1% in verwerkte grondstoffen
-- Joint-venture Diamond Green Diesel - EBITDA $36,7 miljoen op
entiteitsniveau, aandeel van Darling $18,3 miljoen, DGD ontving een
belastingkrediet van $156 miljoen en elke partner ontving in april 2016
een dividend van $25 miljoen. Uitbreiding laatste fase ingegaan en zal
naar verwachting in Q4 van 2017 gereed zijn

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:
Melissa A. Gaither, VP IR and Global Communications
E-mail: mgaither@darlingii.com [mailto:mgaither@darlingii.com]
Telefoon: 972-717-0300
Darling Ingredients Inc.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234