Lunchen tussen de koeien en vragen stellen aan boeren

Persbericht FF Boeren!-lunch 11 augustus 2016

Boter kaas en eieren: wat de kritische burger kent, eet hij wel

Nijemirdum, 09 augustus 2016 - Boeren kunnen rekenen op veel kritiek van burgers en daar zijn ze wel klaar mee! Een eeuwenoude sector die een belangrijke pijler van de Nederlandse economie en export vormt, maar die in het buitenland op meer sympathie mag rekenen dan in ons eigen land. En dat is eeuwig zonde. Wij moeten als Nederlanders trots zijn op onze boeren: producenten van lekkere, maar vooral hoogwaardige en veilige zuivelproducten. Wereldwijd staat Nederland heel hoog aangeschreven als zuivelland en het kennis en ontwikkelingsniveau van de Nederlandse boeren en onderzoekers is ongeëvenaard hoog. Maar waarom is de Nederlandse burger dan zo kritisch en hard in het oordeel? Een kritische blik mag natuurlijk altijd, daar kunnen wij als boeren ook ons voordeel wel mee doen. Maar negatief oordelen over een sector zonder kennis van zaken is een ander verhaal. En daarom zijn boeren nu aan zet: laat zien en horen wat je doet, alleen dan kunnen mensen een oordeel vormen en vertrouwen houden in de kwaliteit van ons voedsel.
Op 11 augustus zullen 250 mensen genieten van lekker eten, goed gezelschap en een prachtige locatie. Een tiental boeren uit de regio zal het belang van de melkveehouderij toelichten.


Wat: Boerenlunch als contactmoment tussen burger en boer
Waar: Boerderij de Bekedamster, Hoitebuorren 12 Nijemirdum
Waarom: Burgers meer bewust maken van de oorsprong van hun voedsel en het belang van de melkveehouderij in zijn totaliteit overbrengen
Wanneer: 11 augustus 2016
Wie: De lunch wordt georganiseerd door FF Boeren!, een groep melkveehouders uit Gaasterland en omstreken die als doel heeft om de burger inzicht te geven in de agrarische sector in Nederland. De afgelopen jaren gebeurde dit door middel van open dagen op boerderijen, dit jaar is gekozen voor een andere opzet middels de boerenlunch.

Geplaatst in:

Namens FF Boeren!

Willeke Veldman
06-10521778

FF Boeren!

plaats:
Nijemirdum

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234