Ponemon: Cyberaanvallen op kmo's nemen wereldwijd toe en zijn steeds gerichter en gesofisticeerder

66% van de kmo's wereldwijd meldde een cyberaanval in de afgelopen 12 maanden, 76% in de VS

CHICAGO, 10 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) een aanzienlijke toename gemeld van gerichte cyberbeveiligingsinbreuken. Een recent gepubliceerd wereldwijd onderzoek uitgevoerd door het Ponemon Institute, een wereldvermaarde onafhankelijke onderzoeksorganisatie, concludeerde dat er een toename is in zowel de frequentie als de mate van geavanceerdheid van de aanvallen op Amerikaanse, Britse en Europese bedrijven. Verder beschreef bijna de helft (45%) van de 2.000 respondenten de houding van de IT-afdeling van hun organisatie als ondoeltreffend en 39% gaf aan dat zij geen incidentresponsplan hebben.

https://mma.prnewswire.com/media/653364/Keeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/653364/Keeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg]

Het rapport met als titel The 2019 Global State of Cybersecurity in Small and Medium-Sized Businesses [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2603420-1&h=3849570562&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D813229606%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstart.keeper.io%252F2019-ponemon-report%26a%3DThe%2B2019%2BGlobal%2BState%2Bof%2BCybersecurity%2Bin%2BSmall%2Band%2BMedium-Sized%2BBusinesses%2B&a=The+2019+Global+State+of+Cybersecurity+in+Small+and+Medium-Sized+Businesses] (de wereldwijde situatie van cyberbeveiliging in kleine en middelgrote ondernemingen in 2019) onderstreept de groeiende bezorgdheid inzake cyberbeveiliging die het best wordt weergegeven door de jaar-op-jaar trends sinds 2016. Het in opdracht van Keeper Security verrichte onderzoek mat antwoorden van 2.391 IT- en IT-beveiligingsprofessionals in de VS, het Verenigd Koninkrijk, de DACH-regio, de Benelux en Scandinavië.

"Cybercriminelen blijven hun aanvallen verfijnen met meer geavanceerde tactieken en viseren bedrijven van verschillende groottes," aldus Dr. Larry Ponemon, voorzitter en oprichter van het Ponemon Institute. Het rapport "The 2019 Global State of Cybersecurity in SMBs" toont aan dat cyberaanvallen een wereldwijd fenomeen zijn. En dat geldt ook voor het gebrek aan bewustzijn en paraatheid van bedrijven wereldwijd. Voor elke organisatie, waar dan ook en ongeacht haar grootte, moet cyberbeveiliging een topprioriteit worden."

Belangrijkste bevindingen voor 2019:


-- Over het algemeen nemen de aanvallen dramatisch toe - 76% van de
VS-bedrijven werd aangevallen in de afgelopen 12 maanden, dus een
stijging van de 55% in 2016. Wereldwijd gaf 66% van de respondenten aan
een aanval te hebben geleden in hetzelfde tijdsbestek.
-- Er is een toename van de aanvallen die op bedrog zijn gebaseerd -- Over
het algemeen worden de aanvallen steeds gesofisticeerder; phishing
(57%), gecompromitteerde of gestolen apparaten (33%) en diefstal van
toegangsgegevens (30%) zijn de meest voorkomende aanvallen die
wereldwijd tegen kmo's worden uitgevoerd.
-- Gegevensverlies is één van de meest voorkomende gevolgen -- Wereldwijd
meldde 63% van de bedrijven een incident met verlies van gevoelige
informatie over klanten en werknemers in het afgelopen jaar. Dat aantal
bedraagt 69% in de VS -- een stijging van de 50% in 2016.
"Meer bedrijven dan ooit tevoren worden getroffen door zeer gerichte, geavanceerde en ernstige cyberaanvallen, maar de resultaten van onze studie laten zien dat ze niet genoeg doen om de kloof te dichten," zei Darren Guccione, algemeen directeur en mede-oprichter van Keeper Security. "Wij sponsoren dit jaarlijkse onderzoek met Ponemon omdat we willen dat de kmo's begrijpen dat geen enkel doelwit te klein is voor cybercriminelen en dat het zich bewust zijn van de bestaande cyberbedreigingen op zich niet genoeg is. Het is absoluut cruciaal dat deze bedrijven de volgende stap zetten in de richting van paraatheid inzake cyberbeveiliging en een sterke preventiestrategie implementeren."

Nieuwe technologieën, nieuwe cyberbeveiligingsrisico's
Wereldwijd nemen kmo's opkomende technologieën aan, met inbegrip van mobiele apparaten, IoT en biometrie, ondanks een gebrek aan vertrouwen in hun vermogen om hun gevoelige informatie te beschermen. Bijna de helft (48%) van de respondenten heeft toegang tot meer dan 50% van hun bedrijfskritieke toepassingen vanaf mobiele apparaten, maar vrijwel hetzelfde deel van de respondenten (49%) zei dat het gebruik van mobiele apparaten voor toegang tot bedrijfskritieke toepassingen de veiligheidshouding van hun organisatie verlaagt.

Bovendien denkt een grote meerderheid van de respondenten (80%) dat het waarschijnlijk is dat een beveiligingsincident met betrekking tot onbeveiligde IoT-apparaten catastrofale gevolgen zou kunnen hebben, maar slechts 21% houdt het risico van IoT-apparaten op de werkplek in de gaten. Voorts suggereert de studie dat biometrie mainstream kan worden; driekwart van de kmo's gebruikt momenteel biometrie voor identificatie- en authenticatiedoeleinden of heeft plannen om dat binnenkort te doen.

Regionale hoogtepunten:
Verenigde Staten


-- 82% van de respondenten in de VS meldde een cyberaanval te hebben
geleden tijdens de levensduur van hun organisatie; dit percentage is
hoger dan om het even welke andere regio
-- Bedrijven in de VS hebben meer vertrouwen in hun interne
beveiligingsexpertise dan om het even welke andere regio
-- Bijna 9 op de 10 (88%) van de respondenten in de VS gaf aan minder dan
20% van hun totale IT-begroting uit te geven aan beveiliging
-- Ondernemingen in de VS zijn bijna twee keer zo vaak het slachtoffer van
een cyberaanval als gevolg van de acties van een interne werknemer (77%)
ten opzichte van een externe hacker (40%)
Verenigd Koninkrijk


-- 65% van de kmo's in het Verenigd Koninkrijk heeft in het afgelopen jaar
een cyberaanval geleden, maar het aantal aanvallen in deze regio steeg
met de helft van het tempo in de VS
-- Webgebaseerde aanvallen (49%), phishing (48%) en algemene malware (42%)
waren de meest voorkomende vormen van cyberaanvallen in het Verenigd
Koninkrijk.
-- Respondenten in het Verenigd Koninkrijk verliezen hun vertrouwen in de
IT-beveiligingshouding van hun organisatie en 4% minder beoordeelt ze
als zeer effectief in vergelijking met 2018.
DACH-regio (Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland)


-- Kmo's in de DACH-regio maken zich minder zorgen over het stelen of in
gevaar brengen van wachtwoorden van werknemers in vergelijking met de
rest van de wereld; slechts 58% geeft uiting aan bezorgdheid.
-- In de DACH-regio zei twee derde van de kmo's (66%) dat laptops een van
de meest kwetsbare eindpunten of toegangspunten zijn voor netwerken en
bedrijfssystemen van hun organisatie, dus meer dan het wereldwijde
gemiddelde van 56%.
-- DACH-bedrijven zorgen voor meer informatie en training van hun
werknemers en derden over de risico's die IoT-apparaten met zich
meebrengen dan welke andere regio dan ook; op dit moment werkt meer dan
een kwart (27%) hieraan. Op dezelfde manier is het waarschijnlijker dat
ze het risico van IoT-apparaten die op de werkplek worden gebruikt,
bewaken; 25% houdt hierop actief toezicht.
Benelux (België, Nederland en Luxemburg)


-- Hoewel meer dan de helft (56%) van de kmo's in de Benelux in de
afgelopen 12 maanden een cyberaanval ondervond, was dit 20% minder dan
in de VS in dezelfde periode (76%).
-- De meeste respondenten zeiden dat mobiele apparaten (60%), laptops (55%)
en cloudsystemen (49%) de meest kwetsbare eindpunten of toegangspunten
zijn voor de netwerken en bedrijfssystemen van hun organisatie.
-- Ruim twee derde van de bedrijven in de Benelux (68%) is het ermee eens
of is het er sterk mee eens dat wachtwoorden een essentieel onderdeel
zijn van een veiligheids- en defensiestrategie.
-- Benelux-respondenten gebruiken biometrische gegevens meer dan welke
andere regio dan ook voor identificatie- en authenticatiedoeleinden; 51%
zegt dat ze deze momenteel gebruiken.
Scandinavië (Denemarken, Noorwegen en Zweden)


-- Bijna twee derde (64%) van de kmo's in Scandinavië heeft een
cyberaanval meegemaakt. Toch ligt dat onder het wereldwijde gemiddelde
van 72%, wat kan wijzen op betere cyberbeveiligingspraktijken in deze
regio.
-- Respondenten in Scandinavië maken zich vooral zorgen over de
bescherming van hun intellectuele eigendom tegen cybercriminelen (58%),
terwijl ondernemingen in de VS, het VK en de DACH-regio zich het meest
zorgen maken over klantendossiers.
-- Het aantal kmo's in Scandinavië dat situaties ondervond waarin exploits
en malware hun inbraakdetectiesystemen hebben ontweken (71%), lag hoger
dan het wereldwijde gemiddelde van 69%.
-- De meeste respondenten (56%) denken dat het gebruik van mobiele
apparaten, zoals tablets en smartphones, voor toegang tot
bedrijfskritieke toepassingen en IT-infrastructuur de veiligheidshouding
vermindert. Dit ligt boven het wereldwijde gemiddelde van 49%, wat
suggereert dat kleine en middelgrote ondernemingen in Scandinavië
minder vertrouwen hebben in mobiele apparaten dan in andere regio's.
Meer informatie in komende webinars
Keeper en Ponemon zullen dieper ingaan op de bevindingen van de Ponemon-studie "2019 Global State of Cybersecurity in SMBs" tijdens live webinars voor de VS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2603420-1&h=939940366&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D3146481124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.keeper.io%252F2019-ponemon-webinar-us%26a%3DU.S.&a=VS] op 30 oktober om 10u30 EST en voor het Verenigd Koninkrijk en Europa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2603420-1&h=507277079&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D907539278%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.keeper.io%252F2019-ponemon-webinar-emea%26a%3DU.K.%2Band%2BEurope&a=Verenigd+Koninkrijk+en+Europa] op 31 oktober om 15u30 GMT.

Over de 2019 Global State of SMB Cybersecurity Study van Ponemon
Het Ponemon Institute interviewde ongeveer 2.391 IT- en IT-beveiligingsprofessionals van bedrijven in de VS, het Verenigd Koninkrijk, de DACH-regio, de Benelux en Scandinavië tussen 7 augustus en 30 september 2019, met behulp van een webgebaseerde verzamelmethode. De respondenten vertegenwoordigden bedrijven met een personeelsaantal variërend van 100 tot 1.000.

Over Keeper Security, Inc.
Keeper Security, Inc. ("Keeper") transformeert de manier waarop organisaties en individuen hun wachtwoorden en gevoelige digitale activa beschermen om cyberdiefstal en datalekken aanzienlijk te verminderen. Keeper is de toonaangevende leverancier van zero-knowledge beveiligings- en encryptiesoftware voor wachtwoordbeheer, donker webmonitoring, digitale bestandsopslag en messaging. Keeper is uitgeroepen tot Best Password Manager (2018) en Editor's Choice (2018, 2019) door PC Magazine en bekroond met de Publisher's Choice Cybersecurity Password Management InfoSec Award (2019). Miljoenen mensen en duizenden ondernemingen vertrouwen op Keeper om hun digitale activa te beschermen en het risico van datalekken te beperken. Keeper is overeenkomstig SOC-2 en ISO 27001 gecertificeerd en staat ook vermeld voor gebruik door de federale overheid via het System for Award Management (SAM). Keeper beschermt bedrijven van elke omvang in elke grote sector. Meer informatie kunt u vinden op https://keepersecurity.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2603420-1&h=3252413611&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D2125792518%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkeepersecurity.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fkeepersecurity.com&a=https%3A%2F%2Fkeepersecurity.com].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653364/Keeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2603420-1&h=3961479890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D2947143986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F653364%252FKeeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F653364%252FKeeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F653364%2FKeeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg]

CONTACT: Naz Ekim, Director of Marketing Communications, nekim@keepersecurity.com, 312-971-1417

Web site: http://keepersecurity.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234