Diebold en Wincor Nixdorf zijn tevreden over definitieve slotvoorwaarde voor bedrijfscombinatie

- Diebold ontvangt onvoorwaardelijke toestemming in Polen, waarmee wordt voldaan aan alle slotvoorwaarden voor de geplande acquisitie van Wincor Nixdorf AG

- Overnamebod naar verwachting afgerond op 15 augustusNORTH CANTON, Ohio, 5 augustus 2016 /PRNewswire/ -- Diebold, Incorporated , een wereldwijde leider in self-service technologie, dienstverlening en software, kondigde vandaag aan dat het antitrust-goedkeuring in Polen heeft ontvangen voor haar geplande acquisitie van Wincor Nixdorf AG (FWB: WIN). Als gevolg hiervan heeft het bedrijf alle antitrust-goedkeuringen behaald die nodig zijn als slotvoorwaarde onder het aanbiedingsdocument voor de acquisitie. Er is nu voldaan aan alle eindvoorwaarden die nodig zijn voor het afronden van het overname-aanbod, en dit aanbod wordt naar verwachting op 15 augustus afgerond.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO]

De overweging voor de overname, die in zijn geheel bestaat uit 9.928.514 nieuw uitgegeven normale aandelen van Diebold en ongeveer EUR 891,7 miljoen in cash, zal worden uitgegeven aan de aandeelhouders van Wincor Nixdorf die hun aandelen hebben aanbesteed in de offerte gedurende de schikking. Diebold heeft een beursgang aangevraagd voor de nieuw uitgegeven normale aandelen van Diebold bij de New Yorkse beurs en zal bij de beurs van Frankfurt een beursgang aanvragen voor al haar 89.907.516 normale aandelen. Handel in de uitbestede aandelen van Wincor Nixdorf op de reguleerde markt van de beurs van Frankfurt zal stopgezet worden aan het eind van de normale handelstijden op de beurs op 5 augustus 2016.

Ga voor meer informatie over de bedrijfscombinatie tussen Diebold en Wincor Nixdorf naar www.diebold.com/dieboldwincor [http://www.diebold.com/dieboldwincor].

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS

In verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie met Wincor Nixdorf heeft Diebold een Registratieverklaring ingediend via Formulier S-4 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"). Deze werd op 5 februari 2016 door de SEC geldig verklaard, en hierbij hoort een prospectus van Diebold die samen met dit overnameaanbod gebruikt dient te worden. Daarnaast keurde de Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin") op 4 februari 2016 de publicatie van het Duitse offertedocument dat verband houdt met het aanbod goed. Diebold heeft het Duitse offertedocument op 5 februari 2016 gepubliceerd. De aanvaardingsperiode voor het overnameaanbod liep af op het eind van 22 maart 2016 (Centraal Europese Tijd), en de wetmatige extra aanvaardingsperiode liep af op het eind van 12 april 2016 om middernacht (Centraal Europese Zomertijd).

INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS WORDT DRINGEND AANGERADEN OM DE PROSPECTUS EN HET OFFERTEDOCUMENT TE LEZEN, SAMEN MET ANDERE DOCUMENTEN DIE ZULLEN WORDEN ONDERGEBRACHT BIJ DE SEC OF BaFin OF GEBPUBLICEERD OP DE WEBSITE VAN DIEBOLD OP www.diebold.com IN HET ONDERDEEL INVESTEERDERSRELATIES, AANGAANDE DE VOORGESTELDE BEDRIJFSCOMBINATIE EN DE OFFERTE, OMDAT DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OF ZULLEN BEVATTEN. U kunt een gratis exemplaar van de prospectus ontvangen, een Engelse vertaling van het offertedocument en andere bijbehorende documenten die door Diebold zijn ondergebracht bij de SEC op de website van SEC op www.sec.gov [http://www.sec.gov/].. De prospectus en andere documenten die daartoe behoren kunnen ook gratis worden verkregen via de website van Diebold op www.diebold.com [http://www.diebold.com/] onder het onderdeel Investeerdersrelaties. U kunt een gratis exemplaar van het offertedocument krijgen via de website van BaFin op www.bafin.de, samen met een Engelse vertaling hiervan, op de website van Diebold op www.diebold.com [http://www.diebold.com/] onder het kopje Investeerdersrelaties. Ook kunt u op aanvraag gratis een exemplaar van het offertedocument krijgen van Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, of per e-mail via dct.tender-offers@db.com of fax op +49 69 910 38794.

Dit document is geen aanbod tot aankoop of verkoop van aandelen van Wincor Nixdorf of Diebold. Voorwaarden en verdere bepalingen aangaande het openbare aanbod worden vrijgegeven in het offertedocument dat op 5 februari 2016 werd gepubliceerd en in documenten die zijn ondergebracht of zullen worden ondergebracht bij de SEC. Investeerders en bezitters van aandelen van Wincor Nixdorf, of van instrumenten die direct of indirect het recht verlenen tot aankoop van aandelen van Wincor Nixdorf wordt sterk aangeraden om de prospectus, het offertedocument en alle documenten die verband houden met het openbare aanbod te lezen, omdat deze documenten belangrijke informatie bevatten.

Er zal geen aanbod van effecten worden gedaan, met uitzondering van aanbod via een prospectus in navolging van de vereisten van onderdeel 10 van de Amerikaanse Securities Act van 1933, volgens wijzigingen, en een Duits offertedocument in navolging van toepasselijke Europese regelgeving, inclusief de Duitse wet op aandelen en overnames en de Duitse wet op Aandelenprospectus (Wertpapierprospektgesetz). Behoudens bepaalde uitzonderingen die moeten worden goedgekeurd door de relevante wetgevende instanties of bepaalde feiten die moeten worden vastgesteld zal het publieke aanbod niet direct of indirect worden gemaakt, in of richting een jurisdictie waar dit een schending van de wetgeving van deze jurisdictie zou inhouden, of door gebruik van de mails of op enige andere wijze of met enig ander instrument (inclusief en zonder beperking fax, telefoon en het internet) of binnenlandse of buitenlandse handel, of enige faciliteit van een nationale effectenbeurs, of een dergelijke jurisdictie.

WAARSCHUWING OVER TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Bepaalde verklaringen in dit document aangaande zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dit zijn onder andere verklaringen over de intenties, plannen, overtuigingen, verwachtingen of toekomstvoorspellingen van het management, inclusief en zonder beperking, de voorgestelde bedrijfscombinatie met Wincor Nixdorf en het overnameaanbod. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Diebold en zijn onderhavig aan risico's en onzekerheden; daaruit volgt dat daadwerkelijke resultaten materieel kunnen afwijken van resultaten die in de verklaringen zijn uitgedrukt of geïmpliceerd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen verklaringen bevatten over de bedrijfscombinatie en het aanbod, de kans dat een dergelijke transactie wordt voltooid en de effecten van enige transactie op de bedrijven en financiële voorwaarden van Diebold of Wincor Nixdorf, waaronder synergiën, pro forma inkomsten, beoogde bedrijfsmarge, netto schulden op EBITDA-verhoudingen, aanwas van inkomsten en andere financiële en operationele maatregelen. Naar hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in, omdat deze verband houden met gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich al dan niet in de toekomst afspelen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor prestaties in de toekomst en daadwerkelijk resultaten van operaties, financiële voorwaarden en liquiditeit, en de ontwikkelingen in de branches waarin Diebold en Wincor Nixdorf actief zijn kunnen materieel afwijken van degene die worden gedaan of geïmpliceerd in toekomstgerichte verklaringen in dit document. Daarbij komt dat risico's en onzekerheden die verband houden met de overwogen bedrijfscombinatie tussen Diebold en Wincor Nixdor inhouden, en niet beperkt tot, de verwachte timing en waarschijnlijkheid van de overwogen bedrijfscombinatie, de timing, ontvangst en algemene voorwaarden van enige goedkeuring door overheid of regelgevende instanties die de verwachte voordelen zouden kunnen verkleinen of die ertoe zouden kunnen leiden dat partijen de transactie verwerpen, de mogelijkheid tot succesvolle integratie van de bedrijven, het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheden die zou kunnen leiden tot het afzien van de overeenkomst tot bedrijfscombinatie, risico's die verband houden met onderbreking van tijd die het management besteed aan lopende bedrijfsactiviteiten als gevolg van de overwogen bedrijfscombinatie, het risico dat enige verklaringen met betrekking tot de overwogen bedrijfscombinatie nadelige effecten kunnen hebben op de marktwaarde van gewone aandelen van Diebold, en het risico dat de overwogen transacties of de mogelijke aankondiging van een andere transacties een nadelig effect kan hebben op het vermogen van Diebold om belangrijke medewerkers te behouden of aan te kunnen nemen, en relaties met leveranciers te kunnen behouden, en op haar bedrijfsresultaten en bedrijven in het algemeen. Deze risico's, naast andere risico's die verband houden met de overwogen bedrijfscombinatie worden in meer detail besproken in de prospectus die bijgevoegd is als Bijlage 4 van het Duitse offertedocument en dat is ondergebracht bij de SEC. Extra risico's en onzekerheden worden gedefinieerd en besproken in de rapporten van Diebold die zijn ondergebracht bij de SEC en die beschikbaar zijn op de website van de SEC via www.sec.gov. Alle toekomstgerichte verklaringen hebben alleen betrekking op de op dit document vermelde datum. Behalve dat wat is vereist onder toepasselijk wetgeving, zijn noch Diebold noch Wincor Nixdorf verplicht om enige toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te wijzigen of hernieuwen, naar aanleiding van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins.

Over Diebold

Diebold, Incorporated levert de technologie, software en dienstverlening waarmee mensen over de hele wereld met hun geld verbonden blijven - door op een eenvoudige, veilige en efficiënte wijze een brug te slaan tussen de fysieke en digitale werelden van geld. Sinds de oprichting in 1859 heeft Diebold zich ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van uitzonderlijke, self-service innovatie, veiligheid en dienstverlening voor financiële en commerciële markten, retailmarkten en andere markten.

Diebold heeft wereldwijd ongeveer 15.000 medewerkers en heeft haar hoofdkantoor dichtbij Canton, Ohio, VS Bezoek Diebold op www.diebold.com [http://www.diebold.com/] of op Twitter: http://twitter.com/DieboldInc [http://twitter.com/DieboldInc].Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO


Diebold, Incorporated


CONTACT: CONTACTPERSOON: Contactpersoon media: Mike Jacobsen, APR, +1 330490 3796, michael.jacobsen@diebold.com; Investeerderrelaties, SteveVirostek, +1 330 490 6319, stephen.virostek@diebold.com


Web site: http://www.diebold.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234