WDP voegt Luxemburg als nieuwe kernmarkt aan vastgoedportefeuille toe

Voortaan actief in alle landen van de Benelux

WDP voegt een nieuwe kernmarkt aan zijn vastgoedportefeuille toe, met name het Groothertogdom Luxemburg. WDP speelt hiermee in op het potentieel van deze regio als multimodale hub voor Europa, onder andere onder impuls van het Groothertogdom, dat de afgelopen jaren grote inspanningen heeft gedaan ter ondersteuning van de logistieke sector. De vastgoedspecialist kan meteen ook een eerste acquisitie aankondigen, alsmede een optie op een concessiegrond met ontwikkelingspotentieel (in functie van voorverhuringen).

Bestaand gebouw op een site met een ontwikkelingspotentieel in de zone voor logistieke bedrijven Eurohub Sud
WDP wordt mede-eigenaar van een vennootschap die eigenaar is van een bestaand gebouw van ongeveer 26.000 m2 in eigendom van de joint venture S.O.L.E.I.L. S.A. Deze site wordt verhuurd aan Ampacet, een wereldwijde producent van basismengsels voor kleurstoffen voor plastic materialen. De productieactiviteiten van Ampacet zijn gevestigd in de buurt van de zone voor logistieke bedrijven Eurohub Sud in Bettembourg-Dudelange. Vanuit het gehuurde gebouw, verzorgt Ampacet zijn leveringen aan de EMEA-regio. Bovendien biedt de site van S.O.L.E.I.L., gelegen in de zone voor logistieke bedrijven Eurohub Sud, een onmiddellijk bijkomend uitbreidingspotentieel van 26.000 m2 (in functie van toekomstige voorverhuringen).

Het investeringsbedrag (op basis van 100% van de investering) bedraagt circa 22 miljoen euro. Ampacet huurt de bestaande ruimte op basis van een huurcontract met een resterende looptijd van drie jaar. WDP gaat derhalve uit van een initieel rendement voor deze investering van ongeveer 7%.
Deze acquisitie zal gebeuren door middel van de aankoop van 55% van de aandelen in de joint venture S.O.L.E.I.L. SA. De overige 45% is in handen van het Groothertogdom Luxemburg die joint venture partner zal blijven. De closing van de transactie is voorzien in het begin van 2017 en is onderhevig aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden. S.O.L.E.I.L. S.A. is actief in de zone voor logistieke bedrijven Eurohub Sud in Bettembourg-Dudelange. Deze logistieke zone is uitgerust met een multimodale terminal (spoor/weg) die de handling voorziet van containers, verwisselbare laadbakken en opleggers van de weg naar het spoor en omgekeerd.

Ontwikkelingspotentieel in de logistieke zone Eurohub Centre, nabij het Cargocenter op de luchthaven van Luxemburg
In de directe nabijheid van de Cargo-luchthaven van Luxembourg, neemt WDP bovendien een optie op een concessiegrond met ontwikkelingspotentieel voor een gebouw van ongeveer 50.000 m2 in functie van voorverhuring. Het betreft een perceel met een oppervlakte van circa 9 ha, eigendom van het Groothertogdom Luxemburg, gelegen in de logistieke zone Eurohub Centre, te Contern. De commercialisatie van deze locatie wordt heden opgestart.

Het Groothertogdom Luxemburg, partner van de logistieke sector
Logistiek is een van de pijlers in het economische diversificatiebeleid van de Luxemburgse overheid met het oog op de creatie van groei en werkgelegenheid.

Daarom levert de Luxemburgse overheid al jaren inspanningen om het land om te vormen tot een intercontinentaal en multimodaal logistiek platform in Europa voor logistiek met toegevoegde waarde.
Luxemburg combineert tal van voordelen, zoals de mogelijkheid om de logistieke stromen te optimaliseren door het integreren van verschillende transportmiddelen (spoor, weg, water/zee en lucht) tot multimodale hubs die een efficiënte aanlevering naar heel Europa kunnen verzekeren. Bovendien is Luxemburg zich gaan specialiseren binnen de logistieke sector, door logistieke oplossingen te ontwikkelen voor producten die specifieke logistieke diensten vereisen, zoals farmaceutische producten of waardevolle voorwerpen.

Zo kon het Luxemburgse logistieke platform worden geconsolideerd met behulp van initiatieven zoals de Good Distribution Practice, een gecertificeerde oplossing voor de verzending van farmaceutische producten, of de creatie van een Luxembourg Freeport, specifiek voor waardevolle voorwerpen. De verdere uitbouw van de zone voor logistieke bedrijven wordt versterkt door de nieuwe multimodale terminal (spoor/weg) en wordt ondersteund door een netwerk van knooppunten voor gecombineerd transport in voortdurende uitbreiding, waardoor Luxemburg een haven heeft met directe connectie met de grotere Europese zeehavens. Al deze ontwikkelingen maken van Luxemburg een ideaal logistiek platform in het hart van Europa voor de buurlanden en, bij uitbreiding, voor de andere landen van Europa.

Image gallery: www.wdp.eu/pictures

WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft ongeveer 3,1 miljoen m2 panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ruim 145 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk en Roemenië. Meer info over WDP kan u vinden op www.wdp.eu.
WDP Comm. VA - BE-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht) Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel).

Geplaatst in:

WDP

plaats:
Luxemburg

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234