Positieve ontwikkelingen in de eerste zes maanden 2016

Havenbedrijf Zeeland Seaports is in 2016 volop van start gegaan met de uitvoering van de managementagenda van haar recent vastgestelde strategisch masterplan Winning Combinations. Uitvoering van de managementagenda zal leiden tot een haven die door de uitstekende infrastructuur, nautische aantrekkelijkheid en duurzame bedrijfsvoering wordt gezien als dé logische partner in de Vlaams-Nederlandse Delta voor bedrijven en andere stakeholders.

Nettoresultaat ruim boven budget
De positieve resultaatsverbetering van het bedrijf hield goed aan. De EBITDA en het nettoresultaat over de eerste zes maanden bedroegen Euro 12,8 miljoen en Euro 4,2 miljoen en lagen daarmee ruim boven budget. Ook de cash flow is beter dan verwacht, hetgeen positief is voor de afloscapaciteit van de leningen. Gezien de volatiele marktontwikkeling - door o.a de Brexit en recente prijsdalingen van ruwe olie - is het voorbarig om een prognose voor 2016 af te geven.

Flinke nieuwe ontwikkelingen bij bedrijven
Bij bedrijven in de haven waren er verschillende positieve ontwikkelingen die leiden tot nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid in en om de haven. Zo werd o.a. de eerste paal van Scheepswerf Reimerswaal geslagen en openden Vlaeynatie en Plantacote hun nieuwe meststoffenterminal. Ook werd begonnen met de bouw van Zeeland Sugar Terminal en startte het chemiebedrijf Trinseo met de bouw van haar nieuwe kantoor en Europese R&D-centrum op het in ontwikkeling zijnde Maintenance Value Park.

Transbox United startte een containerdienst tussen Terneuzen en Antwerpen. Het Belgische B-Logistics begon een spoorshuttle tussen Vlissingen en het Europese achterland en DB Cargo combineerde ladingpakketten uit Terneuzen en Gent richting het Ruhrgebied. Deze nieuwe container- en spooractiviteiten leveren aantrekkelijke synergievoordelen voor de bedrijven in de haven.

Tonnage stabiel, stijging containers en aardolieproducten
In de eerste zes maanden van 2016 werd ruim 16 miljoen ton zeevracht overgeslagen. Een evenaring van de eerste zes maanden van 2015. De overslag van containers steeg met ca. 15%. Het grootste segment in de haven, natte bulk, steeg met ruim 20%. Met name in aardolieproducten was weer een duidelijke stijging zichtbaar.

Droge bulk en breakbulk lieten een daling zien van ca 10%. Overslag van metalen constructies voor de offshore en offshore wind toonden weliswaar groei en ook de overslag van bananen steeg weer flink, maar de vroegtijdige sluiting van de EPZ centrale en een afname van overslag in o.a. zand, meststoffen en cellulose zorgden voor de daling in de twee segmenten.

Ontwikkelingen van belang voor de toekomst
De ontwikkelingen bij bedrijven in de haven en de resultaatsverbetering van het havenbedrijf zijn belangrijk voor de toekomst. CEO Jan Lagasse is hier duidelijk over: "We zijn zeer blij met de nieuwe activiteiten die we zien in het havengebied. Nieuwe activiteiten bij bedrijven zorgen voor extra toegevoegde waarde, werkgelegenheid en een nieuwe dynamiek. Daarnaast zijn we tevreden over het financieel resultaat. Een verbetering van de financiële ratio's is van belang om in de toekomst te kunnen blijven investeringen in het havengebied en zo de haven nog aantrekkelijker te maken."

Over Zeeland Seaports
Havenbedrijf Zeeland Seaports ontwikkelt, exploiteert en beheert de zeehavens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen. Samen vormen ze één havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa met een gunstige toegang vanaf de monding van de Westerschelde en met zeer goede achterlandverbindingen. De vele industriële en logistieke bedrijven in het havengebied zorgen er voor dat Zeeland Seaports op basis van overslag de derde zeehaven van Nederland is.

Zeeland Seaports

plaats:
Terneuzen
website:
http://www.zeelandseaports.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234