TMI en NVM onderzoeken verdergaande samenwerking

TMI en NVM onderzoeken verdergaande samenwerking

Nieuwegein, 4 augustus 2016 - Het Taxatie Management Instituut TMI en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM gaan onderzoeken hoe zij de bestaande samenwerking kunnen intensiveren, om de kwaliteit van taxaties te optimaliseren. Dit is vandaag is besloten door besturen van het TMI, onder voorzitterschap van Ans de Wijn en van NVM, onder voorzitterschap van Ger Jaarsma.

Het TMI heeft toenadering gezocht tot NVM naar aanleiding van de recente ontwikkeling van het NVM Programma Taxeren. NVM beoogt hiermee de kwaliteit van taxaties systematisch te verhogen, door intensief samen te werken met partijen die deze ambitie delen. Het TMI ontleent haar bestaansrecht aan het streven naar kwaliteit van taxaties. Beide organisaties menen dat dit kwaliteitsideaal het best in gezamenlijkheid kan worden gerealiseerd.
Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond, waarna de besturen de resultaten zullen beoordelen en al dan niet besluiten op welke punten de samenwerking zal worden geïntensiveerd en op welke wijze dit vorm zal krijgen.

Ans de Wijn: "Samenwerking is in het belang van de aangesloten taxateurs, omdat de kwaliteit die zij bieden verder kan worden verhoogd en geborgd. Door de samenwerking tussen NVM en TMI kunnen taxateurs opdrachtgevers een grotere toegevoegde waarde leveren. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan het waarborgen van de continuïteit van het TMI."

Ger Jaarsma: "De taxateurs commercieel vastgoed onder onze leden hebben behoefte aan instrumenten waarmee zij de kwaliteit van hun taxaties kunnen optimaliseren. Het TMI biedt die instrumenten, met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV) en het Taxatie Management Systeem (TMS). Samenwerking met het TMI past in het NVM Programma Taxeren."Uitgangspunt is dat het TMI open blijft staan voor alle registertaxateurs commercieel vastgoed, zonder het lidmaatschap van een specifieke branche- of beroepsorganisatie als voorwaarde te stellen. Aansluiting vereist wel dat de entreetoets waarin de kennis van methodieken wordt getest met goed gevolg is afgelegd en de opleiding in het gebruik van het Taxatiemanagementsysteem (TMS) is gevolgd.

NVM was één van de initiatiefnemers tot de oprichting van het TMI en tevens de belangrijkste financier. Leden van NVM Business worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij het TMI.
Over TMI

Ruim vier jaar geleden is het Taxatie Management Instituut van start gegaan. Een initiatief door en voor taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche. Het hoofddoel is de taxaties voor commercieel vastgoed transparant te maken en de kwaliteit van de taxaties en de taxateur te vergroten. Daarnaast borgt TMI dat taxateurs kunnen werken met dezelfde uitgangspunten, vastgelegd in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed, TCV.

Een taxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste eisen en kwaliteitsstandaarden in de markt én dat deze onderbouwd is. TMS is gevalideerd en het enige systeem waarbij taxateurs en taxaties worden gecontroleerd.

Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. De onderbouwing van de waardebepaling speelt daarbij een belangrijke rol. Een cruciale stap naar transparantie in de commerciële vastgoed-branche.

Het Taxatie Management Systeem is ondergebracht bij het onafhankelijke Taxatie Management Instituut, TMI. Op deze manier blijft het een initiatief van de markt en kunnen opdrachtgevers en gebruikers, net als bij de totstandkoming van het systeem, actief deelnemen aan de ontwikkeling. TMI biedt een platform voor kennisuitwisseling en vakinhoudelijke ontwikkeling voor taxateurs. Vier jaar na de oprichting zijn er ruim 450 aangesloten taxateurs en zijn er al ruim 40.000 uniforme TMS taxaties van commercieel vastgoed gedaan, zowel in de mkb- als in de corporate markt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Kramer. Telefoon 030 6085 185, mobiel 06 1301 7523 E mail: l.kramer@nvm.nl

NVM

plaats:
Nieuwegein
website:
http://www.nvm.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234