Bestemmingsplan Wilhelminahaven van de gemeente Oosterhout vernietigd

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Wilhelminahaven' van de gemeente Oosterhout vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (3 augustus 2016). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Woningbouw op het voormalige MPO-terrein
Met het bestemmingsplan wilde de gemeenteraad van Oosterhout 233 woningen kunnen bouwen, waarvan er 227 komen op de plek van de voormalige fabriek Magnetic Products Oosterhout, het zogenoemde MPO-terrein. Van deze woningen zou een deel gestapeld zijn. De gestapelde woningen zouden worden verdeeld over twee appartementengebouwen met een maximale hoogte van 22 meter en een woontoren met een maximale hoogte van 40 meter, de kanaaltoren genoemd. Door deze plannen vrezen enkele omwonenden onder meer aantasting van hun privacy en verkeers- en parkeeroverlast. Zij kwamen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Verkeer
De nieuwe woonwijk zal worden ontsloten via de Bredaseweg. Gezien de conclusies uit de diverse verkeersonderzoeken die in dit kader zijn verricht, had de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak beter moeten onderbouwen dat de verkeerstoename door het plan niet tot onaanvaardbare gevolgen voor de doorstroming op de Bredaseweg zal leiden.

Windhinder
Daarnaast heeft de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak "niet inzichtelijk gemaakt" of in de omgeving van de nieuwe, 40 meter hoge kanaaltoren onaanvaardbare windhinder kan optreden. In een notitie van een adviesbureau die de gemeenteraad bij het bestemmingsplan had gevoegd, staat dat door zo'n hoge toren windhinder kan optreden en dat daarom een windklimaatonderzoek moet worden uitgevoerd. De gemeenteraad heeft dat nader onderzoek echter niet verricht, zonder toereikend te motiveren waarom hij dat niet heeft gedaan.

Gevolg van de uitspraak
Vanwege de samenhang van de vernietigde onderdelen komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot het eindoordeel dat het gehele bestemmingsplan moet worden vernietigd. Gevolg van de uitspraak is dat de gemeenteraad van Oosterhout een nieuw bestemmingsplan moet vaststellen als hij de woonwijk Wilhelminahaven wil verwezenlijken.

De uitspraak met zaaknummer 201509165/1 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Pieter-Bas Beekman, persvoorlichting Raad van State, via 070 - 426 47 73 of 06- 52 07 70 04.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter in Nederland in geschillen over ruimtelijke ordening.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234