Tweede zittingsperiode Rli op 1 augustus 2016 officieel gestart

Maak kennis met de raadsleden.
De tweede zittingsperiode (2016-2020) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2016 officieel gestart.

De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden van de raad:

- ir. M. (Marjolein) Demmers MBA
- prof. dr. L. (Lorike) Hagdorn
- prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer
- prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
- drs. J. (Jeroen) Kok
- ir. A. (Annemieke) Nijhof MBA
- drs. E. (Ellen) Peper
- drs. K.J. (Krijn) Poppe
- dr. J.C. (Co) Verdaas

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn voor vier jaar benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl, 06 15369339 of met het secretariaat, info@rli.nl, 070 4562070.

Over de Rli
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Voorzitter is ir. J.J. de Graeff.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rli.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234