Bevolkingsonderzoek borstkanker start in gemeente Ouder-Amstel

Bevolkingsonderzoek borstkanker start in gemeente Ouder-Amstel

Vrijdag 5 augustus 2016 begint in de gemeente Ouder-Amstel een nieuwe ronde van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum staat achter het Dorpshuis, Telstarweg, 1115 CS in Duivendrecht.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch van de gemeente. De uitnodigingen worden 4 weken van tevoren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

In de gemeente Ouder-Amstel worden dit jaar vrouwen uitgenodigd woonachtig in de postcodegebieden 1114 en 1115. Ongeveer 830 vrouwen ontvangen een uitnodiging vaan Bevolkingsonderzoek Midden-West.

Wat houdt het onderzoek in?
Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van elke 1.000 onderzochte vrouwen is bij ongeveer 25 vrouwen aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Bij ongeveer 7 op de 25 van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen
Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Door de ziekte met röntgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen en nog geen klachten geven. Om de foto's te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Bevolkingsonderzoek Midden-West: 020 409 66 00 of communicatie@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl

Bevolkingsonderzoek Midden-West

plaats:
Duivendrecht
website:
www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234