Pharvaris kondigt $ 66 miljoen Series B-financiering aan ter bevordering van de klinische ontwikkeling van een orale therapie voor erfelijk angio

Pharvaris is eerste klinische studie met PHA121 in gezonde vrijwilligers gestart

Series B-deelnemers onder leiding van Foresite Capital met aanvullende nieuwe investeerders Bain Capital Life Sciences, venBio Partners, en Venrock Partners

LEIDEN, Nederland, 10 september 2019 /PRNewswire/ -- Pharvaris B.V. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=2471783612&u=https%3A%2F%2Fpharvaris.com%2F&a=Pharvaris+B.V.], een klinische fase-bedrijf gericht op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe orale B2-receptorantagonisten voor de behandeling van Erfelijk (Hereditair) Angio-Oedeem (HAE) en andere B2-receptor-gemedieerde indicaties, heeft een $ 66 miljoen Series B-financiering voltooid dat onder leiding stond van Foresite Capital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=2692108382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D2425078763%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.foresitecapital.com%252F%26a%3DForesite%2BCapital&a=Foresite+Capital] en gerealiseerd werd in samenwerking met Bain Capital Life Sciences [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=2948878688&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D785853822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.baincapital.com%252Fbusinesses%252Fscaling-innovation-life-sciences%26a%3DBain%2BCapital%2BLife%2BSciences&a=Bain+Capital+Life+Sciences], venBio Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=50133727&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D156956592%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.venbio.com%252Findex.html%26a%3DvenBio%2BPartners&a=venBio+Partners], en Venrock Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=3287304889&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D1772115967%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.venrock.com%252F%26a%3DVenrock%2BPartners&a=Venrock+Partners], alsmede de bestaande investeerders, LSP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=2479730002&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D2150129505%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lspvc.com%252F%26a%3DLSP&a=LSP], Kurma Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=740626809&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D2671727244%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kurmapartners.com%252F%26a%3DKurma%2BPartners&a=Kurma+Partners] en Idinvest Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=2503821116&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D56983734%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idinvest.com%252Fen%252F%26a%3DIdinvest%2BPartners&a=Idinvest+Partners]. Daarnaast kondigde het bedrijf zijn intrede in klinische ontwikkeling aan met de start van een fase 1-onderzoek van zijn belangrijkste product, PHA121, bij gezonde vrijwilligers.

https://mma.prnewswire.com/media/971542/Pharvaris_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/971542/Pharvaris_Logo.jpg]

"Deze financiering en ons uitstekende syndicaat van beleggers positioneert Pharvaris als een klinische leider voor de ontwikkeling van orale behandelingen voor patiënten met HAE," aldus Berndt Modig, Chief Executive Officer en medeoprichter van Pharvaris. "Ons ervaren team maakt gebruik van zijn diepgaande kennis van geneesmiddelenontwikkeling en HAE terwijl we vooruitgang boeken in de kliniek met PHA121, een nieuw kandidaatmedicijn gericht op hetzelfde werkingsmechanisme als icatibant, een toonaangevende therapie voor de behandeling van HAE-aanvallen. De vraag naar minder invasieve routes voor medicijntoediening, meer geschikte doseringsschema's, en extra behandelingsopties ondersteunt de ontwikkeling van een orale therapie om de levenskwaliteit van patiënten met HAE te verbeteren."

Met de opbrengst van de Series B-financiering is Pharvaris in staat om de klinische ontwikkeling van PHA121 te versnellen. De eerste proefpersonen zijn gedoseerd in een fase 1, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met een enkelvoudige oplopende dosis om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van PHA121 in gezonde vrijwilligers te evalueren. Een studie met meerdere oplopende doses zal naar verwachting begin 2020 van start gaan. In preklinische studies toont PHA121 orale biologische beschikbaarheid, selectief antagonisme van de B2-receptor, en krachtige en snelle activiteit in door bradykinine-gemedieerde ziektemodellen.

Jochen Knolle, Ph.D., Chief Scientific Officer en medeoprichter van Pharvaris, voegde toe, "Patiënten met HAE wachten op effectieve orale therapieën. De ontwikkeling van een nieuwe, orale B2-receptorantagonist zou een nieuwe zorgstandaard kunnen betekenen voor de behandeling en preventie van HAE en andere door de B2-receptor-gemedieerde aandoeningen. Deze eerste fase 1-studie in de mens zal naar verwachting belangrijke veiligheids- en tolerantiegegevens opleveren. Bovendien verwachten we de farmacodynamiek te kunnen aantonen voor het blokkeren van de bradykinine-signalering, en informatie voor het ontwerp van volgende klinische studies." Dr. Knolle is een uitvinder van icatibant en, als Chief Scientific Officer en Hoofd van R&D bij het voormalige Jerini AG, was hij instrumenteel in de ontwikkeling en eerste goedkeuring van icatibant voor de behandeling van HAE.

Brett Zbar, M.D., Managing Director van Foresite Capital, en Richard Gaster, M.D., Ph.D., Principal bij venBio Partners, zullen toetreden tot de raad van bestuur van Pharvaris. Ricky Sun, Ph.D., Partner in Bain Capital Life Sciences, zal als waarnemer toetreden tot de raad.

Over hereditair angio-oedeem Hereditair angio-oedeem is een zeldzame en potentieel levensbedreigende genetische aandoening met, volgens HAE International (HAEi [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=3769278667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2572856-1%26h%3D1841783425%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2572856-2%2526h%253D3173002075%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fhaei.org%25252Fhae%25252Ffaq%25252F%2526a%253DHAEi%26a%3DHAEi&a=HAEi]), de wereldwijde koepelorganisatie voor HAE-patiëntengroeperingen, een prevalentie tussen 1 in 10.000 en 1 in 50.000 personen. HAE-patiënten zijn vatbaar voor plotselinge en langdurige aanvallen van oedeem in de handen, voeten, het gezicht, maagdarmkanaal, en de luchtwegen, wat leidt tot ernstige zwelling en pijn, luchtwegblokkering en misselijkheid. De huidige therapieën worden beperkt door invasieve toedieningswegen (injectie of infusie), onhandige doseringsschema's of ongewenste bijwerkingen.

Over Pharvaris Pharvaris is een klinische fase-bedrijf gericht op het ontwikkelen van orale B2-receptorantagonisten voor patiënten. Door zich te richten op dit klinisch bewezen therapeutische doelwit door middel van nieuwe kandidaatmedicijnen, ontwikkelen we nieuwe alternatieven voor geïnjecteerde therapieën voor alle subtypen van HAE en andere door B2-receptor gemedieerde indicaties. Het bedrijf brengt leidinggevenden samen die beschikken over een brede expertise in farmaceutische ontwikkeling en zeldzame aandoeningen, waaronder HAE. Ga voor meer informatie naar https://pharvaris.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=441931819&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2572856-1%26h%3D3672798480%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2572856-2%2526h%253D2460639663%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fpharvaris.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fpharvaris.com%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fpharvaris.com%252F&a=https%3A%2F%2Fpharvaris.com%2F].

Contactpersoon voor investeerders Chad Rubin, Solebury Trout crubin@soleburytrout.com [mailto:crubin@soleburytrout.com]

Media Contact Maggie Beller, Russo Partners, LLC maggie.beller@russopartnersllc.com [mailto:maggie.beller@russopartnersllc.com] +1-646-942-5631

Dit is een vertaling van een Engelse persbericht (https://www.prnewswire.com/news-releases/pharvaris-announces-66-million-series-b-financing-to-advance-the-clinical-development-of-an-oral-therapy-for-hereditary-angioedema-300914502.html [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=1437799339&u=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fpharvaris-announces-66-million-series-b-financing-to-advance-the-clinical-development-of-an-oral-therapy-for-hereditary-angioedema-300914502.html&a=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fpharvaris-announces-66-million-series-b-financing-to-advance-the-clinical-development-of-an-oral-therapy-for-hereditary-angioedema-300914502.html]). Als er verschillen zijn tussen de vertalingen, dan heeft de originele versie voorrang.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971542/Pharvaris_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2572856-1&h=2595864101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2572856-2%26h%3D1018632500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F971542%252FPharvaris_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F971542%252FPharvaris_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F971542%2FPharvaris_Logo.jpg]

Web site: https://pharvaris.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234