Lucas-Ooms Fonds huldigt 40 mensen uit het tijdschriftenvak

PERSBERICHT - embargo tot vrijdag 23 november 13:00
Amsterdam, 23 november

Vrijdag 23 november heeft het Lucas-Ooms Fonds (LOF) 40 mensen gehuldigd om hun bijzondere bijdrage aan het tijdschriftenvak en de tijdschriftjournalistiek.
Elk van de laureaten kreeg een bronzen legpenning van het LOF overhandigd tijdens een feestelijke bijeenkomst voor het 40-jarig bestaan van het LOF-Fonds.

De 40 laureaten zijn:

Floris Bergkamp
Barbara van Beukering
Maarten van den Biggelaar
Eric Blok
Bastiaan Bommeljé
Sak van den Boom
Jocelyn Brouwer
Hugo Camps
Harry Dekker
Daan Dijksman
Annemarie van Gaal
Piet Hagen
Jan van Halm
Joan Hemels
Toine van Herwaarden
Nicolette Hogerzeil-Hulsebos
Gerrit de Jager
Loes Koomen
Henk Krol
Jacques de Leeuw
Frans Lomans
Peter Middeldorp
Joop Niezen
Cees van Nijnatten
Frans Oremus
Michael van Os
Donald Reichel
Eddy Reuling
Govert de Roos
Derk Sauer
Hendrik Jan Schoo
Piet Schreuders
Harriët Schrier
Hylke Speerstra
Paul van der Steen
Dick Suèr
Leo Vogelzang
Henk Vonhoff
Hugo Walker
Leon de Wolff

De voorzitter van de Stichting Lucas-Ooms Fonds, drs Joep Brentjens, sprak in zijn toespraak tot de gehuldigden van "40 markante mensen aan wie de tijdschriftenbranche veel te danken heeft". Onder de gehuldigden zijn echte "movers and shakers" die het tijdschriftenlandschap een ander aanzien gaven met vele nieuwe lanceringen, en ook bekende persoonlijkheden die gezichtsbepalend zijn voor niet weg te denken titels. Voorts mensen die bestaande titels aan een succesvol nieuw leven hielpen en vernieuwers die zaken op geheel nieuwe wijze durfden aanpakken. En ook uitgevers die als stille motor achter de schermen een jarenlange bijdrage leveren aan tijdschriftsuccessen. Diverse namen van mensen die zich hebben ingezet voor de tijdschriftenbranche als geheel sieren eveneens de lijst. De selectie heeft beoogd om de volle breedte van het tijdschriftenvak weer te geven, met al zijn disciplines, dus inclusief aandacht voor vormgevers, artdirectors, illustratoren, fotografen en degenen die actief zijn in wetenschap en onderwijs van de tijdschriftjournalistiek.
De penning toegekend aan Hendrik Jan Schoo, ex-hoofdredacteur van Elsevier, is postuum overhandigd aan zijn weduwe. HJ Schoo overleed begin september. Hij heeft nog mogen vernemen dat hij tot de laureaten behoorde en was daar zeer verguld mee.
Een uitgebreide beschrijving van de 40 laureaten wordt gegeven in een boekje dat het LOF-fonds voor dit doel samenstelde en dat kan worden aangevraagd via LOF40@xs4all.nl

Over het LOF-fonds:
Het Lucas-Ooms Fonds (LOF-fonds), opgericht in 1967, stelt zich ten doel het fenomeen 'Tijdschrift' en de tijdschriftjournalistiek te stimuleren. Het gaat daarbij om tijdschriften en tijdschriftjournalistiek in de breedste en modernste zin van het woord, dat wil zeggen in schrift en beeld, in print en digitaal en inclusief fotojournalistiek, grafische vormgeving en web-uitingen.

De belangrijkste activiteit van het LOF-fonds betreft de LOF-prijzen. Verder sponsort het LOF-fonds een klein aantal bijzondere projecten en de bestudering van tijdschriften, hun geschiedenis en hun functie in Nederland en Vlaanderen.

Het fonds is vernoemd naar de Heren C.P. Ooms en J.W. Lucas, indertijd directeuren van drukkerij en uitgeverij "De Spaarnestad" te Haarlem, en komt voort uit het legaat van mevrouw C. Ooms-Luiken, de weduwe van C.P. Ooms.

Voor meer informatie: Hans Wilbrink, tel.nr. 06-54903383 en
e-mailadres hanswilbrink@orange.nl
of zie www.lucasoomsfonds.nl

Lucas-Ooms fonds

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234