ContourGlobal kondigt Uitgifte extra Uitstaande Senior Gedekte Obligaties aan met Vervaldatum in 2021

LUXEMBURG, 22 juli, 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (de "Emittent") heeft vandaag diens voornemen aangekondigd om een extra bedrag van EUR 50 miljoen uit te geven in een particuliere aanbieding aan rechthebbende kopers voor al diens uitstaande gedekte obligaties van 5,125% die in 2021 vervallen (de "Obligaties"). Dit bedrag komt boven op het momenteel uitstaande bedrag van EUR 550 miljoen aan obligaties ("Uitstaande obligaties"). Voor deze Obligaties gelden dezelfde voorwaarden als die voor de Uitstaande obligaties, met uitzondering van de uitgiftedatum en initiële prijs. Emittent is voornemens de netto opbrengst van dit aanbod te benutten voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Obligaties worden aangeboden in een particuliere aanbieding die is vrijgesteld van de registratieverplichtingen volgens de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en uitsluitend geldend voor gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A van de Securities Act en buiten de Verenigde Staten voor niet-Amerikaanse beleggers uit hoofde van Regulation S van de Securities Act. De Obligaties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of krachtens enig andere staatswet aangaande effecten. Daarnaast mogen ze niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder een geldende registratieverklaring of geldige vrijstelling van registratieverplichting, dan wel zonder een transactie niet vallend onder de registratieverplichtingen van de Securities Act of enig andere staatswet aangaande effecten.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een aanbeveling tot aankoop van de Obligaties, noch zal het een aanbod, aanbeveling of verkoop vormen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, aanbeveling of verkoop onwettig is.

Over ContourGlobal

De Emittent is een financiële dochteronderneming geheel in eigendom van ContourGlobal L.P., een commanditair vennootschap (samen met diens geconsolideerde dochterondernemingen, "ContourGlobal") op de vrijgestelde Kaaimaneilanden. ContourGlobal staat bekend om het ontwikkelen en exploiteren van groothandels in elektriciteitsopwekking in 20 verschillende landen wereldwijd.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. De uiteindelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de schattingen zoals in deze toekomstgerichte verklaringen. De Emittent aanvaardt geen verplichting om publiekelijk resultaten bekend te maken van enige herziening van toekomstgerichte verklaringen die kunnen plaatsvinden naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de publicatiedatum, inclusief, zonder beperking, wijzigingen in het bedrijfsmodel van ContourGlobal dan wel wijzigingen naar aanleiding van onvoorziene gebeurtenissen.


ContourGlobal


CONTACT: CONTACTPERSOON: Patrick Massoni, VP Investor Relations,+331-5383-9658 patrick.massoni@contourglobal.com


Web site: http://www.contourglobal.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234