Slechts 9% van de Nederlanders is altijd bezorgd om hun veiligheid

Nederland staat bovenaan wat betreft 'veilig voelen'

Hilversum, 20 juli, 2016 - Wereldwijd gezien geeft 32% van de online bevolking aan het eens te zijn met de stelling "Ik ben altijd bezorgd over mijn veiligheid". In Nederland is slechts 9% hierover bezorgd terwijl 22% aangeeft dat ze hier geen zorgen over hebben 1). Hiermee staat Nederland, samen met Zweden en Duitsland aan kop van landen waar men zich het meest veilig voelt. In Brazilië en Turkije geeft meer dan de helft aan zich zorgen te maken over de veiligheid.

In dit GfK online onderzoek is aan 25.000 respondenten, over 21 landen verspreid, in een 7 puntschaal gevraagd hoe sterk men het eens of oneens is met de stelling: "Ik ben altijd bezorgd over mijn veiligheid".

Zweden, Duitsland en Nederland hebben het hoogste niveau van veilig voelen. Zij laten het hoogste percentage zien van mensen die het sterk oneens zijn met de "altijd bezorgd" stelling. In Zweden geeft 30% aan het sterk oneens te zijn met de stelling, gevolgd door Duitsland en Nederland met elk 22%.

Top 5 van 'zorgen' landen
In Brazilië en Turkije, geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat ze altijd bezorgd zijn over hun veiligheid: In Brazilië is dit 64%, in Turkije 54%. Ze worden gevolgd door Mexico met 48%, Argentinië met 43% en Rusland met 42%.

Vrouwen zijn niet altijd meer bezorgd dan mannen
Internationaal gezien geven vrouwen iets meer dan mannen aan altijd zorgen te hebben over hun veiligheid. Bij vrouwen is dit 34%, mannen geven 30% aan. In Nederland is het percentage mannen dat het eens is altijd zorgen te hebben iets groter dan bij de vrouwen: 11% van de mannen versus 7% van de vrouwen.

Geplaatst in:

Over het Onderzoek
GfK heeft een online Onderzoek uitgevoerd onder 25.000 consumenten, ouder dan 15 jaar, in 21 landen (Nederland n=1.001). Het veldwerk is uitgevoerd in de zomer van 2015 en de data zijn gewogen op de demografische samenstelling van de online populatie 15+ in ieder land. De landen die meegenomen zijn in dit onderzoek zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Italië, Mexico, Nederland, Polen, Rusland, Zuid Korea, Spanje, Zweden, Turkije, Engeland en Amerika.

De gevraagde stelling: Geef aan hoe sterk u persoonlijk het eens of oneens bent met de stelling: "Ik ben altijd bezorgd over mijn veiligheid". 1) Gebruikt zijn de onderste twee boxen en de top twee boxen van een 7 puntschaal waarbij 1 betekent sterk mee oneens en 7 betekent sterk mee eens.

Over GfK
GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek experts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten.

Voor meer informatie:www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl

Monique Moeskops
Head of Marketing & Communications GfK
Noordse Bosje 13-15
1211 BD Hilversum
T: +31 (0)35 6258 404 | M: +31 (0)6 53891 757
monique.moeskops@gfk.com

GfK

plaats:
Hilversum
website:
http://www.gfk.com/nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234