FNV Recreatie bereikt 1,75% loonsverhoging in nieuwe cao

FNV Recreatie bereikt 1,75% loonsverhoging in cao recreatie
-Veel aandacht voor medewerkers met een seizoenscontract-

FNV Recreatie, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en werkgeversorganisatie Recron hebben een akkoord voor een nieuwe cao recreatie bereikt. De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2016 en loopt tot 1 juli 2017. Belangrijkste punten zijn een loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017 en afspraken voor medewerkers met een seizoenscontract.

De leden van FNV Recreatie hebben aangegeven dat zij akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao recreatie. In totaal was 87% van de uitgebrachte stemmen positief.

De belangrijkste onderwerpen:
- Looptijd 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
- Loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017.
- Afspraak over seizoensarbeid, waardoor in afwijking van de ketenbepaling (WWZ) voor de seizoenwerknemer de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort van ten hoogste zes maanden naar drie maanden.
- Een tegemoetkoming in cursuskosten, waarbij medewerkers een persoonlijk scholingsbudget kunnen sparen gedurende maximaal 4 jaar (4 x Euro 400 = Euro 1600).
- Ontslagbescherming voor kaderleden van vakbonden.
- Dienstroosters waardoor werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden.
- Per 1 januari 2017 wordt het nieuwe pensioencontract ingevoerd.
- Een afspraak om de aanvulling 3e jaar WW uit te werken, conform aanbeveling van Stichting van de Arbeid.

Het personeel in de recreatiesector bestaat voor 60% uit vrouwen en ruim 30% is jonger dan 24 jaar.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met FNV Recreatie sectorbestuurder Johan Bijlsma, telefoon 06 - 2249 2224. Meer informatie over FNV Recreatie staat op www.fnvrecreatie.nl

FNV Recreatie

plaats:
Almere

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234