OU start Open University College: programma Liberal Arts & Sciences

Door het toenemend aantal complexe mondiale vraagstukken, groeit ook de behoefte aan mensen die vanuit een breed perspectief kunnen werken aan oplossingen. Zij moeten over de muren van traditionele wetenschapsgebieden heen kunnen kijken en interdisciplinair kunnen denken en handelen. Om studenten hiervoor op te leiden start de Open Universiteit per 1 september 2016 het eerste in Nederland online te volgen Open University College: programma Liberal Arts & Sciences op bachelorniveau.

Breed
In het woord 'universiteit' zit het oorspronkelijk ideaal van een brede universele opleiding besloten die zou moeten leiden tot een allesomvattend begrip van de werkelijkheid. In de moderne tijd is de hoeveelheid beschikbare kennis echter zo groot dat het voor één mens onmogelijk is om dit ideaalbeeld te verwezenlijken. Studenten specialiseren zich dan ook veelal binnen een vakgebied. Maar maatschappelijke vraagstukken kenmerken zich vaak door hun complexiteit en zijn steeds moeilijker oplosbaar vanuit één discipline. Er is daarom juist behoefte aan mensen die over de muren van de traditionele wetenschapsgebieden heen willen en kunnen kijken.

Bruggenbouwers
De grote meerwaarde van het nieuwe Open University College: programma Liberal Arts & Sciences van de Open Universiteit schuilt in de interdisciplinaire vaardigheden die studenten verwerven. Zij worden opgeleid tot bruggenbouwers die inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines weten te combineren om zo te komen tot doeltreffende oplossingen. Daartoe is gekozen voor een bijzondere opzet. Studenten volgen binnen de faculteit Management, Science & Technology (MST) het (gebonden) disciplinaire programma van één van de online te volgen bacheloropleidingen Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Milieu-natuurwetenschappen, allen opleidingen die op de eerste plaats staan in de meest recente Nationale Studenten Enquête. Daarnaast kiezen zij cursussen uit het speciaal samengestelde MST verbredingspakket op basis van een selectie van cursussen van de drie andere opleidingen. Ook in de vrije ruimte kunnen ze cursussen uit het verbredingspakket inbrengen of kunnen ze om vrijstelling vragen voor cursussen die bij andere hoger onderwijsinstellingen succesvol zijn afgesloten.
Het nieuwe Open University College: programma Liberal Arts & Sciences sluit met deze opzet perfect aan op het door de Open Universiteit voorgestane online, activerend en persoonlijk onderwijs, welk concept door studenten hoog wordt gewaardeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Zimny, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762999 of e-mail Fred.Zimny@ou.nl. Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234