Rechter wijst vordering tegen VNG af

De Haagse voorzieningenrechter heeft vanochtend uitspraak gedaan in de zaak tussen de SlijtersUnie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De branche organisatie voor slijters had de rechter gevraagd de VNG te veroordelen om gemeenten die deelnemen aan de pilot mengvormen winkel/horeca schriftelijk op te roepen die pilot met onmiddellijke ingang te staken.

In de pilot worden onder de huidige Drank- en Horecawet (DHW) verboden mengvormen van verkoop van alcohol met andere vormen van detailhandel gedoogd. De VNG faciliteert de pilot waaraan momenteel 36 gemeenten meedoen.
De rechter is van mening dat de VNG slechts een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de pilot. Nu de beslissing om feitelijk daaraan deel te nemen en de wijze van uitvoering is voorbehouden aan individuele gemeentebesturen is geoordeeld dat dit geen onrechtmatig handelen oplevert.

De vraag of de uitvoering van de pilot door de individuele gemeenten onrechtmatig handelen oplevert, moet blijkens het vonnis in de daarvoor aangewezen bestuursrechtelijke procedure beantwoord worden.

Ron Andes, voorzitter SlijtersUnie: 'Naar mijn idee onderschat de rechter de rol die de VNG in de pilot speelt. Een inhoudelijk oordeel over de pilot had veel tijd en moeite gescheeld, ook voor de betrokken gemeenten. We worden nu gedwongen ten aanzien van alle betrokken gemeenten afzonderlijke bestuursrechtelijke procedures te doorlopen.'

De eerste toetsing door de bestuursrechter zal al op donderdag 21 juli aanstaande plaats vinden door de voorzieningenrechter te Utrecht, in een geding dat de SlijtersUnie tegen de burgemeester van Nieuwegein aanhangig heeft gemaakt. Mede afhankelijk van de uitkomst van die procedure zullen procedures tegen de overige deelnemende burgemeesters volgen.

Daarnaast dienen gemeenten rekening te houden met eventueel ingrijpen door de staatsecretaris van Volksgezond Welzijn en Sport, die de Kamer eerder al liet weten enkel experimenten toe te staan binnen het kader van de DHW.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de SlijtersUnie, Ron Andes: 06 3434 5222

Koninklijke SlijtersUnie

plaats:
Eindhoven
website:
http://www.slijtersunie.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234