Landelijke open dag asielzoekerscentra op 24 september

Op zaterdag 24 september van 12.00 - 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag. Ruim 100 asielzoekerscentra openen hun deuren voor het Nederlands publiek om een indruk te krijgen van het wonen en werken op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland. De eerste landelijke open dag vorig jaar trok ruim 15.000 bezoekers in 38 centra.

Kennismaken
Overal worden omwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Draagvlak
Het afgelopen jaar kwamen meer asielzoekers naar Nederland dan in de jaren daarvoor. Onder tijdsdruk gingen overal in het land nieuwe opvanglocaties open. Met het openstellen van de deuren van azc's in het land willen de organisaties de asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan.

Website
Op de website www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de landelijke Open azc dag. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van al het nieuws en de activiteiten op de open dag kunnen zich via de website hiervoor aanmelden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting COA, tel.nr. 06 – 21506888 of via persinformatie@coa.nl of met persvoorlichting VluchtelingenWerk Nederland , persvoorlichting@vluchtelingenwerk.nl, tel.nr. 020 – 3467206.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

plaats:
RIJSWIJK-AMSTERDAM
website:
http://www.coa.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234