Ondernemers: positief over verruiming pensioenmogelijkheden

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het met het kabinet eens dat het pensioenstelsel toegankelijk moet zijn voor alle werkenden en dat ook zzp'ers en flexwerkers moeten worden gefaciliteerd om geld opzij te zetten voor hun oude dag. Echter, de keuze voor aanvullend pensioen moet blijven liggen op het niveau van ondernemingen, branches en individuen en niet verplicht worden opgelegd. De overheid moet daarbij een robuuste basisregeling in de vorm van de AOW blijven bieden.

Dit zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel', die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de nota presenteert het kabinet verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioen beter te laten aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt.

De ondernemersorganisaties onderstrepen het belang van het toekomstbestendig maken van ons pensioenstelsel. Veranderingen in de samenleving, de economie en arbeidsmarkt maken modernisering nodig om draagvlak te behouden. Regelingen met garanties op uitkeringen hebben bovendien last van de zeer lage rente. In het kader van de Nationale Pensioendialoog heeft de SER in februari 2015 een advies uitgebracht over de toekomst van het pensioenstelsel. In mei 2016 is de SER naar buiten gekomen met een verkenning.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat het kabinet, net als de SER, de toekomst van het pensioenstelsel ziet in verruiming van de pensioenmogelijkheden met een kader voor persoonlijke pensioenregelingen met mogelijkheden om risico's met andere deelnemers te delen. Daarbij horen echter geen verdere verplichtingen . Een nieuw stelsel moet passen bij verschillende groepen werkenden en voldoende ruimte bieden voor de grote heterogeniteit in behoeften.

In de nota beschrijft het kabinet de voorkeur voor overgang naar een systeem met eerlijke premies maar erkent daarbij terecht dat de transitie een zeer complex vraagstuk is. Het is goed dat er besef is dat ruim de tijd moet worden genomen om het stelsel te ontdoen van de herverdeling tussen jong en oud. Die herverdeling is op de langere duur niet vol te houden door vergrijzing, baan- en sectorveranderingen, aldus de ondernemersorganisaties. Een lange overgangstermijn geeft ruimte om op decentraal niveau keuzes te maken voor een evenwichtige overgang en de kosten hiervan. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat er momenteel urgentere investeringsvraagstukken voor Nederland liggen dan een miljarden verslindend nationaal wettelijk project om abrupt een einde aan die herverdeling te maken. De ondernemersorganisaties verwijzen daarbij daar NL Next Level, het grote investeringsprogramma voor de Nederlandse economie dat zij vorige maand hebben gepresenteerd.

Voor meer informatie: Mieke Ripken, 06-11351727

VNO-NCW en MKB-Nederland

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234