FNV Recreatie bereikt akkoord cao Zwembaden

Almere - 8 juli 2016

FNV Recreatie bereikt akkoord cao Zwembaden
Erkenning voor zwembadmedewerkers

Vandaag, vrijdag 8 juli 2016, hebben leden van RECRON, zwembaden, FNV Recreatie, FNV Publiek Belang en CNV Vakmensen ingestemd met de nieuwe cao Zwembaden. De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2016 en loopt tot 1 juli 2017. Belangrijkste punten zijn een loonsverhoging van 1,5% per 1 oktober 2016 en meer aandacht voor de zwembadmedewerkers. Deze cao geldt voor alle 10.000 werknemers in zwembaden.

De leden van FNV Recreatie hebben aangegeven dat zij akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Zwembaden per 1 juli 2016. In totaal was 98% van de uitgebrachte stemmen positief.

Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie over het behaalde akkoord: "Op basis van co-creatie is deze cao Zwembaden tot stand gekomen, een mooi proces. Het vakmanschap van zwembadmedewerkers wordt door deze nieuwe cao erkend met een eigen identiteit en goede arbeidsvoorwaarden voor deze groep medewerkers."

De belangrijkste punten van het behaalde akkoord zijn:
- Looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.
- Met ingang van 1 oktober 2016 worden de lonen met 1,5% worden verhoogd. In december 2016 ontvangen medewerkers die tussen 1 juli en 1 oktober 2016 in dienst zijn een eenmalige uitkering ter hoogte van 1,5% over het feitelijk salaris dat zij in deze periode hebben ontvangen.
- Afspraken over onder andere veilig toezicht, vakmanschap en opleiding van zwemlesgevende en toezichthoudende medewerkers. Partijen willen deze afspraken de komende jaren uitbreiden met onderwerpen van de Sociale Agenda, zoals jaaruren-model, werkgelegenheid en werkzekerheid bij aanbestedingen, sociaal plan, vitaliteit, individuele keuzemogelijkheden, minimale opleidingseisen en een persoonlijk levensfasebudget.

De bij de cao Zwembaden behorende Sociale Agenda 2016-2018 wordt in de komende jaren door cao-partijen uitgewerkt. De cao Zwembaden treedt, voor de onder de werkingssfeer van deze cao vallende werkgevers en werknemers, met ingang van 1 juli 2016 in de plaats van de cao recreatie die tot en met 30 juni 2016 op hen van toepassing is.

Het personeel in de zwembadsector bestaat voor 71% uit vrouwen en ruim 25% is jonger dan 24 jaar.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met FNV Recreatie sectorbestuurder Johan Bijlsma, telefoon 06 - 2249 2224. Meer informatie over FNV Recreatie staat op www.fnvrecreatie.nl.

FNV Recreatie

plaats:
Almere

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234