Verantwoord karper uitzetten met nieuwe richtlijnen

Op 6 juli zetten Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland hun handtekening onder de 'Richtlijnen voor uitzet van karper'. Doel is het voorkomen van negatieve effecten op de waterkwaliteit en toch ruimte laten voor uitzetten van karper door hengelsportverenigingen.

Karper ultieme vangst

Voor veel sportvissers is het vangen van een zware karper de ultieme uitdaging. Hengelsportverenigingen komen hieraan tegemoet door karpers uit te zetten. Maar een karper kan in bepaalde gevallen een negatief effect hebben op de waterkwaliteit.

Om dit te voorkomen hebben de waterbeheerders samen met Sportvisserij Nederland gewerkt aan richtlijnen. Met de op 6 juli gepresenteerde richtlijn komt er een landelijke aanpak voor de beoordeling van het uitzetten van karpers door de sportvisserij.

Regionale aanpak is wenselijk

In de richtlijn staat ook beschreven dat het verstandig is om regionale plannen te maken voor karperuitzet. Het doel is dat er binnen een regio voldoende aantrekkelijke karperbestanden aanwezig blijven voor sportvissers, maar dat er ook wateren kunnen worden aangewezen waar karperuitzet niet wenselijk is.

Zowel de uitzet van vis als de zorg voor een goede waterkwaliteit zijn wettelijk vastgelegd. Het recht om vis uit te zetten is geregeld in de Visserijwet. De plicht om te zorgen voor een goede waterkwaliteit is geregeld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Toepassing van de richtlijn

Sportvisserij Nederland, de waterschappen en Rijkswaterstaat roepen alle hengelsportverenigingen op om voortaan de richtlijnen uitzet karper toe te passen. In de richtlijn staat een beslisschema, waarmee het uitzetten van karper eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels. De richtlijn en een bijbehorende rekentool zijn te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.

http://www.sportvisserijnederland.nl/

Geplaatst in:

Judith de Jong, senior communicatieadviseur, 06-231 955 97

Unie Van Waterschappen

plaats:
Den Haag
website:
http://www.uvw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234